Göm meny

Examensarbete vid ISY

Observera! När LiU befinner sig i distansläge gäller tillfälliga rutiner under framläggning! Presentationen kommer ges online via Zoom eller Teams. Deltagare hittar länk till mötet via annonseringen av exjobb på ISYs hemsida: http://www.isy.liu.se/edu/pres/. Anslut i god tid och du måste använda videolänk! Kontakta examinator i förväg om det är några frågor kring anslutning.
Examinatorer: se anvisningar för examinatorer för mer information.

Det är både roligt och spännande att utföra exjobb eftersom du då omsätter de kunskaper du tillägnat dig under studietiden. Exjobbet ger dig en möjlighet till inblick i näringslivet och ditt personliga initiativ är viktigt då exjobbet är ett tillfälle att skapa kontakter med presumtiva arbetsgivare och samarbetspartner. Exjobbet mynnar även ut i en offentlig akademisk avhandling.

Anvisningar

Frågor kan ställas till exjobbshandläggaren, telefon 013-281020, dörren bredvid ISY:s expedition, exjobb@isy.liu.se. Frågor kring kvalitetssäkring, regelverk, och synpunkter på exjobbsbeskrivningar kan också ställas till exjobbskoordinator@isy.liu.se.

För inblandade i processen kan det vara värt att betrakta följande flöde som ett exempel på vägen genom examensarbetet:

Se också vår lista över de examensarbete som blivit nominerade till olika priser för mer inspiration!

Förslag till examensarbeten

En delmängd av externa förslag till examensarbeten annonseras här:

men ni hittar de flesta förslagen på ämnesområdenas respektive hemsidor:

När du vill vidare diskutera ett exjobbsförslag tar du kontakt med en av examinatorna på ämnesområdet. Om du är osäker på vilket område ditt exjobb hör hemma i eller vill diskutera beskrivningen kan du kontakta någon av studierektorerna eller exjobbskoordinator@isy.liu.se för vägledning.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid Måndag och torsdag 12:30-13:15
Frågor om uthämtning av tentamina eller tentahantering -> tentor@isy.liu.se

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Senast uppdaterad: 2021-05-10