Göm meny

Kort checklista för exjobbaren

 • Diskutera exjobbsförslag med examinator som ska godkänna exjobbsförslaget.
 • Få blankett Anmälan till examensarbete kontrollerad av studievägledare och lämna tillsammans med blanketten Exjobb på ISY (denna blankett kan också fyllas i elektroniskt med LibreOffice eller Excel) samt ett utdrag från Ladok till din examinator.
 • Registrera dig på korrekt exjobbs-kurskod (Kursregistreringar).
 • Skriva och lämna in planeringsrapport inom fyra veckor efter start samt genomgöra en halvtidskontroll.
 • Genomföra tre auskultationer (D-nivå) respektive två auskultationer (C-nivå) innan framläggning. 
 • Opponera på ett annat examensarbete.
 • Ordna opponent och informera honom/henne att opponenten ska anmäla sig hos examinatorn senast två veckor innan framläggningen samt läsa anvisningar för opponenten.
 • Annonsera framläggningen i god tid. Skicka info till exjobb@isy.liu.se. Du får då ett rapportnummer som ska anges på exjobbsrapporten och Electronic press.
 • Skriv reflektionsdokument och skicka som pdf-fil till examinatorn.
 • Om ditt exjobb ska tryckas ska tryckfärdigt manus lämnas till examinator 10 arbetsdagar efter framläggning. Skicka även till exjobb@isy.liu.se för tryckning.
 • Publicera exjobbet på Electronic Press och lämna in publiceringsgodkännande till exjobbshandläggaren.
 • Vid tryckning: Godkänn provtrycket på tryckeriet. Hämta tryckta exemplar på ISY:s expedition. De skickas ej hem.
Exjobbsbetyget rapporteras inte in i Ladok förrän samtliga moment ovan är genomförda. Betygsdatum blir det datum då det sista momentet är genomfört, inklusive publicering. Tryckningen behöver dock ej vara klar. Räkna med minst en veckas handläggningstid för att få ditt betyg inlagt i Ladok.

Tillbaka till ISY:s exjobbshemsida>>

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java,
dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid Måndag - fredag 12:30-13:15
Telefon: 013-281321, vardagar
Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Studiehandboken

Mer information om grundutbildningen kan fås i studiehandboken.

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Senast uppdaterad: 2015-05-25