Göm meny

Lokalbokningen ISY, Time Edit

För lokalbokning på isy kontakta lokalbokning@isy.liu.se.

Vid schemaändringar gäller fortfarande 1330@liu.se.

På ISY är det Carina och Maria som är behjälpliga med alla små ändringar som:
  • Lägga in assistenter
  • Ändra lärare
  • Ändra lokaler för föreläsningar, laborationer mm
  • Ändringar av tider och datum inom blocken
  • Lägga till meddelanden till studenterna
Vid ändringar vänligen uppge följande:
  • Tydlighet i vilken kurskod det gäller
  • Vid ändringar av assistenter och lärare behövs även LiU-ID på samtliga personer
  • Beskrivningar om vad som ska ändra: tider, datum
  • Gärna förslag och önskemål på alternativa lokaler och labbsalar vid ändring

Senast uppdaterad: 2022-01-12