i

Department of Electrical Engineering
Hide menu

TSEI12 - Analog circuits, second course

Examinationsmoment

Examinationen av kursen har två huvudmoment:

  • en 4-timmars skriftlig examen (TEN1)
  • en laborationsdel (LAB1)

När båda momenten är avklarade rapporteras slutliga betyget in i LADOK.

Skriftlig examen

  • Den skriftliga examinationen har fem uppgifter där varje uppgift kan maximalt ge fem poäng, dvs maximalt 25 points. Betygen (i LADOK) ges enligt:
    • Betyg 3: Minst 10 poäng från de fem uppgifterna.
    • Betyg 4: Minst 15 poäng från de fem uppgifterna.
    • Betyg 5: Minst 20 poäng från de fem uppgifterna.

Quizzes, "snabbfrågor"

Utöver de skriftliga uppgifterna i den skriftliga examen kan kursdeltagare som deltar i föreläsningar och få lösa quizzar, snabbuppgifter, duggor. Det kommer delas ut fem sådana quizzar under föreläsningarna. Studenterna behöver ha rätt på tre av dessa för att få full pott. Dessa poäng kan sedan användas "ovanpå" de poäng som erhålls från skriftlig examen.

The reason for the quiz is two-some: to be able to get direct feedback on what's important on the course, and to relax some of the burdon towards the exam period.

Laborationer

  • Laborationerna betygssätt med godkänt (G) eller underkänt (U). (LAB1 in LADOK).

Page responsible: J Jacob Wikner
Last updated: 2015-01-13