i

Department of Electrical Engineering
Hide menu

ETE235 - Switching Circuits and Logical Design

Kursen avser att ge en introduktion till digitalteknik och ge vissa grundläggande kunskaper om hur digitala kretsar används i styrsystem för olika processer och maskiner. Efter genomgången kurs ska därmed studenten kunna:

Utföra omvandlingar från ett talsystem till ett annat. Analysera enklare digitala nät och beskriva deras funktion. Realisera enkla digitala nät med utgångspunkt från en funktionsbeskrivning. Omsätta konstruktionen till fungerande hårdvara. Som delmoment av detta måste studenten kunna: Utföra beräkningar med Boolesk algebra. Avgöra om en problembeskrivning kan hänföras till ett kombinatoriskt nät eller ett sekvensnät. Omsätta en tillståndsgraf till ett sekvensnät med olika typer av vippor. Använda Karnaugh-diagram för att hitta minimala lösningar för såväl kombinatoriska nät som sekvensnät. Felsöka i enklare digitala nät.


Page responsible: Sivert Lundgren
Last updated: 2013-04-02