Göm meny

Anvisningar för examinatorer för TGZD-kurser

Registrering

ERASMUS-studenter som gör projektkursen TGZD20 ska inte registrera sitt projekt som ett exjobb på ISY. Den enda form av registrering som är nödvändig är kursregistreringen på kurskoden TGZD20 (motsvarande gäller TGZC05, TGZC10, TGZD15). Detta gör studenten genom att använda blanketten ”Change of  courses (Exchange students)”. Den ska skrivas under av en studierektor och studenten lämnar den sedan till en studievägledare på Origo.

Presentation av projektarbetet

Projektarbetet presenteras internt inom ämnesgruppen. Presentationen ska alltså inte annonseras som en vanlig framläggning för exjobb på ISY. Detta eftersom det inte sker någon opposition och studenter därför inte kan auskultera på presentationen.

Inrapportering av betyg i Ladok

TGZ-kurserna rapporteras med både sifferbetyg och ECTS-betyg och alltså inte bara godkänd/icke godkänd. Använd blanketten ”Projektarbete TGZ-kurser”.

Tryckning och publicering på Electronic Press

Tryckning och/eller publicering på Electronic Press av projektarbeten sker vanligtvis inte, såvida inte examinator önskar att så skall ske. I så fall skall ISY:s exjobbshandläggaree meddelas detta på betygsblanketten. Vi har inga åtaganden att trycka exjobben åt studentens hemuniversitet. Om tryckning eller publicering på Electronic Press sker, ska ett projektnummer hämtas ut hos exjobbshandläggaren. Det ser ut på följande sätt:

LiTH-ISY/ERASMUS-A--yy/xxx--SE.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid måndag och torsdag 12:30-13:15

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se


Senast uppdaterad: 2015-05-25