Göm meny

TSTE12 - Konstruktion av digitala system

Denna kurs ger en djupare förståelse för det hårdvarubeskrivande språket VHDL och praktisk kunskap i att använda dessa för konstruktion av digitala system. För att få erfarenhet av detta språk byggs en större konstruktion och testas i hårdvara på en konfigurerbar hårdvara (FPGA).

Informationsansvarig: Kent Palmkvist
Senast uppdaterad: 2022-08-22