Institutionen för systemteknik
Göm meny

Föreläsningar TSKS06

Föreläsningar, kursdel elektriska kretsar, våren 2015


Nedanstående tidplan gäller för de 7 första föreläsningarna i kursen och ska främst tolkas som en indikation på ungefär när respektive kursmoment behandlas.

Innan en föreläsning getts finns förra årets OH tillgängliga. Efter föreläsningen ersätts det med årets slides.


Fö. nr. Litteratur Huvudmoment Delmoment Material

1 1.2, 1.3, 1.5 Likströmsteori Grundläggande lagar och samband, effekt. PPT-Fö1 2015
2 1. 4, 1.6, 1.8.4, 1.9.2, 1.10.2, 1.10.3 Likströmsteori Enkla kretsar.Tvåpolssatsen. Nodanalys. PPT-Fö2 2015
3   Likströmsteori Problemlösning. Typ inl.uppgift 1. PPT-Fö3 2015
4 2.1-2.4, 3.3-3.4 Växelströmsteori Introd. till växelström. Kondensatorer, induktorer. OH-Fö4 2014
5 - 6 2.6, 2.7 Växelströmsteori jω-metoden. Effekt. Anpassning. Passiva filter. OH-Fö5 2014 OH-Fö6 2014
7 2.9, 2.11, 4.11 Elektriska filter Operationsförstärkare. Aktiva filter. OH-Fö7 2014

OBS!
Komplexa tal och hantering av dessa är ett mycket flitigt använt verktyg i kursen. Den som inte känner sig helt säker på detta bör läsa t.ex. Appendix B i kursboken och räkna några tal från någon lämplig exempelsamling i matematik.

Jag vill även rekommendera att du inför varje föreläsning åtminstone översiktligt läser igenom aktuellt avsnitt i kursboken. Annars är risken stor att föreläsningarna inte ger önskat utbyte!Informationsansvarig: Lasse Alfredsson
Senast uppdaterad: 2015-02-04