Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSIU51
Mikrodatorprojekt

OBS: VT2022 finns aktuellare versioner i Teams.
Kursmaterial
0_ Kursinfo
1_ Huvudmaterial
2_ Processor
3_ Bredvidlasning

File name  Size  Last Modification Time
0_Kursinfo.pdf   79K 07 February 2020 12:51
1_Fo2och3.pdf   8.4M 27 January 2020 08:34
1_Forelasning.pdf   4.4M 07 February 2020 12:51
1_Kommunikation.pdf   3.7M 07 February 2020 12:51
1_Om_Rapporten.pdf   10.3M 07 May 2020 09:00
1_Projektkompendium.pdf   242K 07 February 2020 12:51
2_Atmega16.pdf   2.5M 07 February 2020 12:51
2_Avr_instr_set.pdf   646K 07 February 2020 12:51
3_Hyfsakod.pdf   188K 07 February 2020 12:51
3_KFF.pdf   278K 07 February 2020 12:51
3_MorseiC.pdf   261K 07 February 2020 12:51
3_SDR.pdf   2.0M 07 February 2020 12:51

Kursen i Studieinfo

Informationsansvarig: Michael Josefsson
Senast uppdaterad: 2022-01-14