Göm meny

Kursmaterial

Hemert: Digitala kretsar. Studentlitteratur 2001

Kursboken finns bland annat på Bokakademien, Kårallen. Innehållet i boken kommer att kompletteras med kursmaterial som går att hämta från kurshemsidan som till exempel föreläsningsanteckningar, lektionsuppgifter och laborationshandledningar. För att hämta dessa dokument gå till respektive sida via menyn.

Alternativ litteratur

Härnedan följer några alternativa källor i ämnet:

Danielsson/Bengtsson: Digital teknik
Studentlitteratur 1996.

Wakerly: Digital Design - principles and practices
Prentice Hall 2006
En i det närmaste komplett bok i digitalteknik. Går i många stycken längre än kursens krav.

Roth: Fundamentals of Logic Design
West Publishing Company 2003
Stämmer innehållsmässigt bra med kursen.

Floyd: Digital Fundamentals
Pearson Education Limited 2015
Imponerande layout. Boken innehåller delvis "datorteknik".

Elektroniska källor

Wikipedia - Digitalteknik
Det finns information om Digitalteknik i den svenska Wikipedian

Digital Electronics Tutorial
http://www.asic-world.com/digital/tutorial.html

Ben Eater video tutorials
https://eater.net/


Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2019-08-21