Göm meny

TMEL08 - Eltekniska system

Elektriciteten som kraftkälla och informationsbärare är en förutsättning för att vårt moderna samhälle skall fungera. Kursen ges med tanke på maskintekniska tillämpningar och behandlar grunderna inom elektrotekniken, både teoretiskt och praktiskt. Grundläggande elektronikkomponenter och deras funktion tas upp teoretiskt och verifieras praktiskt i samband med laborationer. Efter genomgången kurs skall studenten ha förståelse för och förmågan att behandla elektrotekniska problemställningar i såväl hemmamiljö som i industrin. Den studerande skall därmed kunna:
  • Utföra beräkningar på lik- och växelströmsnät.
  • Förstå funktionen samt utföra enklare beräkningar på kopplingar av elektromagnetisk natur.
  • Tillämpa strukturerade metoder för analys och konstruktion av elektroniska kretsar.
  • Utföra mätningar av elektriska storheter som t.ex. spänning, ström och effekt m.m. i olika kopplingar.

Informationsansvarig: Sivert Lundgren
Senast uppdaterad: 2022-08-17