Projektet

 
 

START 

PROJEKTET

DOKUMENT OCH FILMER  

OM OSS

PROJEKTDIREKTIV

   
   
Projektbeskrivning
 

Projektet utfördes tillsammans med Saab Underwater systems (SUS) och hade till syfte att ta fram en grafisk simuleringsmiljö i Matlab för autopositionering av undervattenssensorer Ett motsvarande system skulle i verkligheten kunna, med vissa mindre modifieringar, användas för målföljning av t.ex. fientliga vattenfarkoster i en hamn eller i ett sund.

 

 
Simuleringsmiljön

Simuleringsmiljön som är framtaget i Matlab är modulärt uppbyggt och består av tre delsystem.

 

 
Simuleringssystemet
Simuleringssystemet används för att ta fram rutt för fartyget samt genererar signaler och olika typer av miljöbrus.

 

Positioneringssystemet
Använder sig av signalerna från simuleringssystemet för att skatta fartygets och sensorernas position samt osäkerhet i positionerna

 

Kartsystemet
Visualiserar sedan resultatet som positioneringssystemet tagit fram

 

GUI  
För att kunna styra de olika delsystemen används ett grafiskt användarinterface (GUI). Där man via inmatningar kan ställa in fartygsparametrar, sensorspecifikationer, fartygsrutt, sensorernas position och djup mm. Detta för att simulera en så korrekt modell av verkligheten som möjligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på utseende i GUI:t

 

 
Brus och fartygssignaturer

För att simulera det brus som härrör från miljön togs det fram modeller för fyra olika typer av miljöbrus.

  • Akustik
  • Magnetik
  • Elektriskt fält
  • Tryckvariationer

 

Modeller togs även fram för att simulera olika typer av fartygssignaturer.

  • Akustisk signal
  • Magnetisk signal
  • Elektriskt fält
  • Tryckvariationer

 

 

 

 
 

Exempel på grafik från en körning med tre sensorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik för förloppet
Röd kurva – Fartygets exakta rutt
Blå kurva – Fartygets skattade rutt
Röd stjärna – Exakt sensorposition
Blå stjärna – Skattad sensorposition
Blå ellipser – Skattad osäkerhet

 
Ø
Ø
Ø

 

 

 

 

 

 

 

 

Crab people  i samarbete med SAAB Uuderwater systems AB