Dokument

 
 

START 

PROJEKTET

DOKUMENT OCH FILMER  

OM OSS

PROJEKTDIREKTIV

   

 

 

Dokument Version Datum
  Kravspecifikation 1.3 2007-04-17
  Projektplan 1.1 2007-05-09
  Tidsplan 1.0 2007-02-05
  Systemskiss 1.0 2007-02-05
  Designspecifikation 1.0 2007-02-26
  Testplan 1.1 2007-05-04
  Teknisk Dokumentation 1.0 2007-05-22
  Efterstudie 1.0 2007-05-22

 

 

 

Filmer från körningar
  10 Sensorer
  6 Sensorer
  4 Sensorer
  3 Sensorer
  3 Sensorer
  3 Sensorer
  4 Sensorer
  3 Sensorer
  3 Sensorer
  3 Sensorer
  4 Sensorer
  5 Sensorer
  6 Sensorer
  5 Sensorer
  3 Sensorer
  3 Sensorer
  4 Sensorer

 

 

 

 

 

 

Crab people  i samarbete med SAAB Uuderwater systems AB