Projektdirektiv

 
 

START  

PROJEKTET

DOKUMENT OCH FILMER  

OM OSS

PROJEKTDIREKTIV

     

Nedan följer ett utdrag av det projektdirektiv som gavs för projektet.

Projektnamn

Autopositioneringssystem för utlagda undervattenssensorer

Parter

Kund: Mattias Källstrand (Saab Underwater Systems AB)

Beställare: Henrik Ohlsson (ISY - Reglerteknik)

Handledare: Johan Sjöberg (ISY - Reglerteknik), Mattias Källstrand (SUS AB)

Examinator: Anders Hansson (ISY- Reglerteknik)

Projektgrupp: 6-8 studenter

Projekts syfte

I en föränderlig värld med hot om terrorism runt hörnet verkar samhällssabotörernas uppfinningsrikedom aldrig upphöra att förvåna. Idag kan nästan vem som helst köpa en miniubåt för sabotage, minering eller knarksmuggling över Internet. Västvärldens försvar har på senare år omformats mot ett nätverksbaserat försvar för att säkra dessa hot. Mycket arbete har gjorts för att säkra hotbilden på land medan området hamnskydd och undervattensterrorism har hållits tillbaka till nu. För att kunna säkra ett begränsat område mot kontinuerligt lågsignaturmål som dykare eller ubåtar används en kombination av sensorer som placeras på botten. Dessa sensorer kan vara av typen akustiska (passiv hydrofon), magnetiska, elektriska (elfält) och dynamiskt tryck (extremt lågfrekvent akustik). I ett insatsförsvar krävs snabba insatser, sensorerna måste läggas ut snabbt och de fälls i allmänhet från en båt. Exakt position kan då inte bestämmas. Projektet syftar därför till att bestämma sensorernas absoluta och inbördes position för att som steg ett, positionera ett mål till vissa områden i närheten av en specifik utlagd sensor. Som steg två tänks positionering och mera precist så kallad TMA (Target Motion Analysis). Man vill veta vart målet är på väg, med vilken fart och var är målet nu. Detta för att vidta åtgärder för att tvinga upp målet till ytan, avbryta operationen eller oskadliggöra hotet. Som steg tre räknas klassificering av målet utifrån rörelsemönster och signatur (akustisk, tryck, magnetisk och elektrisk).

Projekts mål och effekt

• En simuleringsmiljö med ett grafiskt användarinterface (GUI) skall skapas i MATLAB.

• Minst två algoritmer skall användas för autopositionering/kalibrering varav den ena skall vara (partikelfilter, unscented eller extended kalmanfilter)

• En bedömning skall kunna göras utifrån simuleringsmiljön vad det skulle kunna ge extra i konvergenstid eller precision att utrusta fällande båt med en extrasignatur, GPS med kommunikationslänk om den kalibrerande båtens position eller endast användande av fartygets egen grundsignatur.

Projektdeltagare

Önskade kompetenser:

Reglertekniska kunskaper, signalbehandling, LIPS projektstyrning,

modellering samt erfarenhet av Matlab.

Ansökande som gått kursen sensorstyrda autonoma robotar eller Digital signalbehandling prioriteras.

Roller för projektmedlemmar:

Projektledare, dokumentansvarig, kvalitetsansvarig, testansvarig,

kundansvarig samt designansvarig.

Inköpsansvar

Nödvändiga resurser tillhandahålls av Saab Underwater Systems AB, Motala.

2 st bärbara datorer utlånas från ISY – Reglerteknik.

Driftansvar

Saab Underwater Systems AB

Kostnader

20 h total handledningstid av ISY handledare.

40 h total handledningstid av SAAB handledare.

6*200h = 1200h total arbetstid för projektgruppen.

Resor till och från Motala betalas av Saab Underwater Systems AB.

Finansiering/ Kostnadsställe

Saab Underwater Systems AB

Projektdirektiv,  för att läsa det i sin helhet.

 

Crab people  i samarbete med SAAB Uuderwater systems AB