Projektet
 

Projektbeskrivning
Projektet utfördes tillsammans med Saab Underwater systems(SUS). Uppgiften var att utreda om man med hjälp av två tankar kunde stabilisera en autonom undervattensfarkost (AUV) i ett horisontalt läge vid låga hastigheter. Fördelen med att lyckas med få AUV:n att åka i horisontalt läge är att den lättare kan utföra olika uppgifter som till exempel att undersöka botten med hjälp av sonarer. Övriga fördelar är:

 • Underlättar avvägning av AUV:n
 • Ökad manöverförmåga
 • Minskad roderkompensering

 •  

  Moduler

  Skiss över modulerna

    Vid projektets början fick vi en simulinkmodell av en AUV från SUS. Vi utökade den med ett antal moduler. De övriga modulerna har utvecklats separat och här följer en kort beskrivning av dem.
    AUV
  Denna modul var given från SUS. AUV-blocket innehåller en fysisk modell av AUV:n samt en autopilot som styr roderutslagen
    Physics
  Physics tar in vattenmängd och dess densitet från Tank Controller och uppdaterar AUV:n med avseende på tyngdpunkt, masströghet med mera
    Tank Controller
  Tank Controller tar in referensvärden och modellerar vattenmängd i tankarna som en funktion av pumphastighet samt att den lägger in begränsningar så att man inte kan spränga tankarna.
    Route Planner
  Route Planner är i huvudsak ett testverktyg där man kan lägga upp en rutt och förändra massan på AUV:n under gång
    Trim System Controller
  I Trim System Controller sitter regulatorn som ställer ut vattenvolymer som driver felavvägningen mot noll. Under projektets gång har vi arbetat med ett stort antal olika reglermetoder såsom:
 • PID
 • LQ
 • MPC
 • Ad Hoc
 • Parameterstyrning
 • Bang-Bang
  Men vilka vi använde i den slutgiltiga lösningen är hemligt.


 •