Projektdirektiv
Nedan finns ett utdrag ut de projektdirektiv som gavs för projektet. Dessa kan läsas i sin helhet här: Projektdirektiv
Parter Kund: Björn Johansson (SUS AB)
Beställare: Janne Harju (ISY - Reglerteknik)
Examinator: Anders Hansson (ISY- Reglerteknik)
Projektgrupp: 6 studenter
Projekts syfte Syftet med projektet är att ta fram en reglerteknisk lösning till avvägningsproblemet hos en AUV.
Projekts mål och effekt Projektet ska leda till:
Utredning av avvägningsproblemet hos en AUV.
Implementera simuleringsmodell av barlasttankar för avvägning i Matlab.
Implementera en regulatorstruktur i Matlab som korrigerar för avvägningsproblemet hos en AUV.
Projektdeltagare Önskade kompetenser: Reglertekniska kunskaper, LIPS projektstyrning, modellering samt erfarenhet av Matlab.
Roller för projektmedlemmar: Projektledare, dokumentansvarig, kvalitetsansvarig, testansvarig,
kundansvarig samt designansvarig.
Inköpsansvar Nödvändiga resurser tillhandahålls av Saab Underwater Systems AB, Motala.
En arbetsplats som möjliggör distansarbete tillhandahålls av ISY - Reglerteknik.
2 st bärbara datorer utlånas från ISY – Reglerteknik.
Driftansvar Saab Underwater Systems AB
Kostnader 20 h total handledningstid av handledare.
6*200h = 1200h total arbetstid för projektgruppen.
Resor till och från Motala betalas av Saab Underwater Systems AB.

Finansiering/
Kostnadsställe


Saab Underwater Systems AB