Göm meny

Datorfrågor A-Ö

B - C - D - E - F - H - I - L - M - N - P - R - S - U - V - W - Ä

B

Backup / Säkerhetskopiering

Backup för home/liuid varannan timme första dagen 9-19 samt 14 dagar (kan komma att justeras).
Linux I varje bibliotek finns ett underbibliotek .ckpt som innehåller backup-filer.
Windows - högerklicka på en mapp eller fil
- välj "properties"
- välj "previous version"
- välj fil eller mapp.
Kontakta tus-gruppen via support om det gäller data som inte nås mha av ovanstående instruktioner.

C

Certifikat

Information om personliga certifikat finns att läsa på IRTs websidor om personliga certifikat.

D

Datorkonton:

Alla anställda vid LiU har ett LiU-id som också används vid inloggning till webportaler och datorer.
Akturella regler för användning av LiUs resurser finns i LiUs regelsamling. Reglerna finns både för studenter och anställda. Ev. frågor om datorkonton kan skickas till support@isy.liu.se

Datorpolicy:

ISYs styrelse beslutade 2005-10-25 att följa det förslag på datorpolicy som lagts fram med tillägg av referensgruppens synpunkter.
Faq om isys datorpolicy.

Datorsalar:

I ISYs närområde finns fem datorsalar som även får användas av studenter då de inte är bokade för laborationer eller datorlektioner.
Freja har Windows. Asgård, Egypten, Olympen och Southfork har Linux.
Linux-labben använder från och med HT1 2016 samma system IDA. Mer information om bytet av datormiljön finns under http://www.isy.liu.se/tus/nyttos/.
När centrala lokalbokningen är färdiga med schemat inför varje läsperiod kan bokning ske genom den centrala schema- och lokalbokningen.
Datorsalarna kräver ett datorkonto för inloggning. Studenter som är registrerade på isykurser får ett konto automatiskt. Doktorander på isy får också ett konto automatiskt (eller behåller sitt konto från grundutbildningen) om de "hämtar ut" sitt studentid i hus Zenit.

E

Eduroam:

Alternativ till Netlogon på LiU. Eduroam är ett internationellt samarbete som möjliggör att LiU-anställda kan använda nätverk på andra universitet/högskolor som deltar i samarbetet och vice versa. Mer information finns på websidan om eduroam. Eduroam driftas helt och hållet av LiU-it och finns endast som trådlöst nät på isy.

E-post:

Instruktioner hur man konfigurerar sin e-postklient för den centrala e-postlösningen finns under http://www.liu.se/insidan/it/epost/guider.
E-post kan den också läsas via http://lisam.liu.se.
För de som använder Thunderbird finns instruktioner om användning av Thunderbird i kombination med kalender och LiU O365-epost att läsa.

Enligt centrala beslut ska alla LiU-anställda använda sig av den centrala e-posttjänsten.
För att aktivera det centrala e-postkontot kontakta Kristina via support@isy.liu.se. I samband med aktiveringen kontrolleras även mailadressen "fornamn.efternamn@liu.se" som blir den "officiella" mailadressen som syns via "Sök anställda vid Linköpings universitet".

E-postlistor

E-postlistor hanteras av mailman. Dessa e-postlistor anmäler du dig till själv.
Dessutom finns några e-postlistor/gruppadresser som hanteras manuellt av support@isy.liu.se. Det finns listor till resp. ämnesområde, lärare (teachers@isy), doktorander (doktorander@isy), administrativa assistenter (sekr@isy) mfl. Känner du att du saknas på någon av dessa listor så hör av dig till support@isy.liu.se.

F

Frånvaromeddelande, e-post

En guide hur man aktiverar frånvarohanteraren i den centrala exchangeservern finns i LiU-ITs IT-hjälp och guider: ComAround

H

Hårdvara:

Vid inköp av datorer och annan hårdvara ska ISYs inköpsrutiner följas.

I

ISYlogon

De som är administratörer på sin egen dator ansluts till ett speciellt nätverk på isy. För att komma åt nätverket behöver man öppna en webläsare och "surfa" till valfri sida. Då kommer en inloggningsruta fram. Där anger man sitt användarnamn och lösenord. Sedan kommer man åt de resurser man behöver.
Vill man ha ett fast ipnummer på så får man skicka e-post till support@isy.liu.se och meddela mac-adress på den datorn som man vill ha fast ipnummer till.

L

Linux - information

På sidan Linux - frågor och svar finns svar på några frågor av allmänintresse som kommit till support@isy.

LiU-id

LiU-id skapas automagiskt för anställda vid LiU. För externa doktorander och andra som behöver ett LiU-id och inte är anställda måste ett LiU-id skapas av kontoansvarig. Kristina Arkad är kontoansvarig på ISY. Alla frågor rörande LiU-id kan skickas till support@isy.liu.se.
För att använda sitt LiU-id måste kontot aktiveras. En aktiveringsnyckel (engångslösenord) fås av Kristina eller via LiU-IT:s Kundcenter. Aktiveringsnyckeln används för att knyta ett lösenord till LiU-id.
För att få ett passerkort måste man ha ett LiU-id. Det behöver dock inte vara aktiverat.

Login-servrar

connect.fo.isy.liu.se för anställda
ixtab.edu.isy.liu.se för studenter
Vid problem kontakta support@isy.liu.se

Lokala websidor, ISY

Om man befinner sig utanför ISYs lokaler kan man nå de lokala websidorna via https://www.isy.liu.se/local/. Inloggningsuppgifterna för de websidorna är svn-login och lösenord.

Lösenord

Byte av lösenord för de system som drivs av LiU-IT (utskrifter, central mailserver och inloggning på centrala websidor) byts via https://account.liu.se/.
På ISY används samma lösenord för Windows och Linux.
Linux kpasswd - Byte av lösenord i ett terminalskal
Windows Tryck ctrl+alt+del
LiU-id-lösenord används till LiU-mail och på sidor som inte administreras av ISY, ex. Biblioteket mm. Lösenordet byts via webben https://account.liu.se/. Har du glömt eller inte "hämtat ut" ditt liu-id-lösenord kontakta Kristina så skriver hon ut en aktiveringnyckel.
SVN-lösenord hanteras helt separat från övriga lösenordssystem. SVN-lösenorden byts via websidan https://svn.isy.liu.se/, längst ner på sidan finns en länk till websidan där man byter svn-lösenordet.
Eduroam-lösenord hanteras helt och hållet av LiU-it. Mer information finns på websidan om eduroam. Lösenordet för eduroam kan du få via https://account.liu.se/.

Tänk på att välja ett lösenord som inte är så lättgissat. Lösenordstips

Behövs ett byte av lösenord för ISYs gamla domän, dvs lösnordet som används för websidor och ISY-mail följ instruktionerna i kursiverad stil nedan:
I gamla domänen finns två olika system för lösenord på ISY, ett för Windows och ett för UNIX. Dessa är inte ihopkopplade och byter man sitt lösenord på ena systemet så måste man även göra det på det andra för att båda ska ha samma lösenord satt.
Windowslösenord: logga in på en Windowsdator som är med i domänen och tryck ctrl+alt+del för att byta lösenord.
Kerberos-lösenord: kör kommandot kpasswd på en en UNIX-dator ex. keymaster.isy.liu.se.
När ska jag använda UNIX resp. Windows lösenordet? Windowslösen används när du loggar in på en Windowsdator samt när du ansluter till en Windowsutdelning mha \\discworld\resurs. I övriga fall används UNIX-lösenordet.

Tag kontakt med support om du har problem med eller frågor ang. ditt lösenord.

M

Matlab

Användare med utgående TAH-licens på laptop eller hemdator kan uppdatera den på egen hand. Starta Matlab och använd 'Help > Licensing > Activate Software' för att uppdatera. Efter bör det bara vara att följa anvisningarna.

För de som behöver matlab finns instruktioner om vilka toolboxar som finns tillgängliga + instruktioner om hur man installerar programvaran under http://www.liu.se/insidan/it/program/Matlab-Simulink?l=sv

Monteringar från filservrar

Hemkataloger cifs:\\filserver.fo.isy.liu.se\home\liuid
Projektdisk cifs:\\filserver.fo.isy.liu.se\gruppnamn
Webkatalog cifs:\\www.isy.liu.se\

N

Netlogon:

Anslutning till internet via trådlöst och fast nätverk. Ej direkt åtkomst till ISYs interna nät.
Det trådlösa Netlogon lider i dag av kapacitetsproblem så har man möjlighet att använda Eduroam så rekommenderas det.

Alla anställda vid LiU som har ett LiU-ID kan själva skapa tillfälliga Netlogon-konton till sina gäster. Instruktioner finns under: http://www.liu.se/insidan/it/natverk/tradlost-nat/tillfalliga-konton.

Nätverksuttag ISY:

Det finns flera olika datornätverk på ISY. Nätverksuttagen har en färgmarkering som indikerar vilket nät som är anslutet till respektive uttag.
De olika färgerna är:
Blå - LiU AD-nät
Grön - isy-nät för tusadministrerade datorer
Röd - isylogon, isy-nät för icke-tusadministrerade datorer
Gul - undervisningsnät (edu)
Svart - skrivare

P

Posterutskrifter:

Utskrift i storformat görs av LiU-Tryck.

Programvaror:

På ISY finns ett flertal programvaror. Skicka e-post till support@isy.liu.se om du saknar något. Dessutom så har LiU och LiTH tecknat avtal för ett antal programvaror tex för matematiska beräkningar och kontorsprogram.

Som LiU anställd kan man mot en avgift för att täcka kostnaderna för paketering, transport och hantering (ca 270 sek) få en licensierad kopia av Office-paketet för att installera och använda på en hemdator. Information om hur man gör finns under http://www.liu.se/insidan/it/program/officepaket.
För de som behöver matlab finns instruktioner om vilka toolboxar som finns tillgängliga + instruktioner om hur man installerar programvaran under http://www.liu.se/insidan/it/program/matlab-for-anstallda.

R

Remote login

Linux connect.fo.isy.liu.se
Windows ts0.fo.isy.liu.se
(för att logga in på ts0 behöver man vara registrerad användare av servern och ha en ny version av remote desktop.
För Apple datorer Microsoft Remote Desktop, version 8.0, tillgänglig gratis via App Store. I CentOS använd xfreerdp)
Från CentOS:
xfreerdp -u användarnamn -d ISY -f ts0 (fullskärm)
xfreerdp -u användarnamn -d ISY -g HöjdxBredd ts0 (för att sätta egen upplösning)
S

Skrivare:

I dag finns två utskriftsystem på ISY, det centrala och ett lokalt på ISY. Alla skrivare som har ett namn av typ XXX-LiU[1-5] (tex Viktoria-LiU3) är anslutna till det centrala utskriftsystemet. Mer information om det centrala utskriftsystemet finns under http://www.liu.se/insidan/it/utskrifter.
Information om var du kan hitta skrivare på ISY.

Spam:

All e-post till isy spamfiltreras. Det som klassas som spam sorteras in i en brevlåda som heter "spam".
Vidarebefordra eventuellt felaktigt markerade brev till respektive adress nedan:
spam@liu.se (rapportering av spam)
nonspam@liu.se (rapportering av mail som felaktigt klassats som spam)

Support:

Supportfrågor har TUS-gruppen som mål att svara på inom två arbetsdagar. Skicka e-post till support@isy.liu.se. Skriv gärna informativt i ämnesraden på din e-post. Ange användare, datorns namn samt operativsystem vid datorfrågor.

U

Utskriftsystem:

Information om det centrala utskriftsystemet finns under http://www.liu.se/insidan/it/utskrifter.

V

Versionshantering:

På ISY finns servern https://svn.isy.liu.se/ med Subversion. Katalogskapande och konton sköts av support@isy.liu.se. Subversion är uppsatt så den även kan hantera användare som inte tillhör ISY. På ISY används programmen svn för linux och TortoiseSVN för windows mot servern.

Virusskydd:

Alla persondatorer på LiU ska vara försedda med virusskydd (Dnr LiU-2010-01689). Med andra ord ska även alla ISYs persondatorer vara försedda med virusskydd. Saknar just din dator ett virusskydd, som uppdateras regelbundet: Kontakta någon på tekniska gruppen (support@isy.liu.se) så hjälper vi till att skaffa aktuell programvara.

Vpn:

VPN, Virtual Private Network, används för att ansluta till det lokala nätverket från en annan plats på ett säkert sätt.
Alla anställda kan utnyttja LiUs centrala VPN-tjänst. Instruktioner om hur man använder den finns i Kundcentrets system med Guider, Tips och Support - Com Around.

W

Webkalender:

Behöver man en webbaserad kalender rekommenderas att gå över till den centrala e-posttjänsten. Där finns en kalenderfunktion som kan användas av LiU-anställda.

Windows - information

På sidan Windows - frågor och svar finns svar på några frågor av allmänintresse som kommit till support@isy.

Ä

Ämnesområdes information

Reglerteknik
Vid användning av ISYs dator-, nät- och systemresurser gäller Regler för anställdas användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet (eng. version) som är det dokument som LiU fastlagit ska gälla för anställda vid Linköpings universitet.

Senast uppdaterad: 2016-11-17