Göm meny

Verksamhetsstöd

Studerandeexpedition

Öppettider:
Sommarstängt 20/6 - 13/8 2019.
Terminstid: måndag, onsdag och torsdag 12:30-13:15.
Telefon: 013-281321, vardagar

Ladok - frågor som rör ladok ladok@isy.liu.se

Exjobb - frågor som rör examensarbeten

exjobb@isy.liu.se


Forskningsingenjör Elektroniska kretsar och system Arta Alvandpour 013-282701 < >

Kristina Arkad 013-282647 < >
Personalärenden Lina Florvik 013-281925 < >
Administratör Fordonssystem och registrator Maria Hamner 013-285715 < >
Administratör Datorseende,
Informationskodning och Kommunikationssystem
Carina Lindström 013-284423 < >
Administör Datorteknik och Elektroniska kretsar och system Eva Zurawski 013-286806 < >
Administratör examensarbeten och Ladok Jeanette Mathisen 013-281020 < >
Forskningsingenjör Jean-Jacques Moulis 013-281684 < >

Andreas Pedersen 013-281320 < >
Eu-projekt, inköp, leverantörs- och kundreskontra Vera Pichler 013-282707 < >
Ekonomi, leverantörs- och kundreskontra Erik Rothzén 013-282794 < >
Forskningsingenjör Joakim Svensén 013-282461 < >
Administratör forskarutbildning och
Ladok
Susanna von Sehlen 013-281000

Senast uppdaterad: 2019-06-14