Göm meny

Verksamhetsstöd

Studerandeexpedition

Info om öppettider finns under Grundutbildning
Telefon: 013-281321, vardagar
Ladok - frågor som rör ladok ladok@isy.liu.se

Exjobb - frågor som rör examensarbeten

exjobb@isy.liu.se


Ekonomi, leverantörs- och kundreskontra
Meaza Abebe 013-285759 < >
Leverantörs- och kundreskontra
Randa Abu Khalil 013-284096 < >
Forskningsingenjör Elektroniska kretsar och system Arta Alvandpour 013-282701 < >
Avdelningschef
Kristina Arkad 013-282647 < >
Personalärenden Lina Florvik 013-281925 < >
Administratör Datorteknik, Elektroniska kretsar och system samt Fordonssystem Maria Hamner 013-285715 < >
Administratör Datorseende,
och Kommunikationssystem
Carina Lindström 013-284423 < >
Administratör examensarbeten och Ladok Jeanette Mathisen 013-281020 < >

Andreas Pedersen 013-281320 < >
Eu-projekt, inköp, leverantörs- och kundreskontra Vera Pichler 013-282707 < >
Ekonomi, leverantörs- och kundreskontra Erik Rothzén 013-282794 < >
Forskningsingenjör Joakim Svensén 013-282461 < >
Administratör forskarutbildning och
Ladok
Susanna von Sehlen 013-281000
Administratör Informationskodning och registrator Hannele Torkkeli 013-281294 < >

Senast uppdaterad: 2021-02-12