Bakgrundsinformation

Att skapa modeller och reglerstukturer för fordonsmotorer är något som samtliga fordonstillverkare berörs av. Målsättningen var att skapa en, för slutkund och miljö, så bra motorreglering som möjligt inom givna ekonomiska och produktionstekniska ramar. Modeller samt regleralgoritmer skulle inte bara fungera under referensförhållande utan även klara av att, på ett korrekt sätt, hantera de tänkbara störningar och systemförändringar som verklig användning kan utsätta dem för.

Projektmotorn var en direktinsprutad (inte portinsprutad) bensinmotor med twinscroll turboaggregat, laddluftkylare samt variabla kamtider. Motorn hade 2L slagvolym fördelat på fyra cylindrar. Effektuttaget i produktionsmotorer ligger på 260hk men utvecklingspotentialen är hög på denna nya motorkonstruktion. P.g.a. den höga specifika effekten är kolvarnas undersidor kylda av olja.


© Projekt RATT 2008 | Uppdaterad 2008-05-19 | Träffar 271