Projektmedlemmar

Daniel Ahlberg
Ansvarig delsystem 1
danah138@student.liu.se
Patrik Axelsson
Projektmedlem
patax543@student.liu.se
Andreas Hall
Leveransansvarig
andha945@student.liu.se
Niclas Lerede
Dokumentansvarig
nicle023@student.liu.se
Tobias Lindell
Projektmedlem
tobli147@student.liu.se
Andreas Myklebust
Kvalitets/testansvarig
andmy303@student.liu.se
Fredrik Petersson
Projektledare
frepe161@student.liu.se
Andreas Thomasson
Ansvarig delsystem 2
andth243@student.liu.se
Peter Wallebäck
Ansvarig delsystem 3
petwa167@student.liu.se

© Projekt RATT 2008 | Uppdaterad 2008-05-20 | Träffar 363