Göm meny

TSEA83 - Datorkonstruktion

OBSERVERA : DESSA SIDOR GÄLLER INTE LÄNGRE. KURSEN LIGGER NU I LISAM.

I kursen Datorkonstruktion kommer du att få bygga en enklare dator. Enklare med avseende på att vi fokuserar på själva processorn och det nödvändigaste som behövs runt denna för att kunna ta in information från t ex tangentbord eller joystick och visa något grafiskt resultat på typiskt en bildskärm.

Kursen inleds med föreläsningar och laborationer. Därefter delas ni in i 3-grupper och genomför ett projekt.

Kolla på Kursinformation för en sammanfattning.

Nyheter

 • 2016-05-19 Vinnare i sorteringstävlingen är alltså Tomas Doverfeldt
 • 2016-03-03 Sorteringstävlingen hittills:
  Tomas Doverfeldt 2173.6 cykler
  Jesper Post 5529.7 cykler
  Robin Sliwa 18837.0 cykler

 • 2016-01-14 Hemsidan uppdaterad för 2016

 • RESTLABBAR kan utföras av den intresserade under Augusti 2015. Anmäl intresse till Anders Nilsson
 • Nu kursansvarig sedan 2015-08-03 är Anders Nilsson.


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2017-01-17