Produkten består av ett modellflygplan utrustat med en Linux-dator och en sensorenhet bestående av GPS, barometrisk tryckmätare, accelerometer, gyro samt elektrisk kompass. En färdigutvecklad modul med kamera och VR-glasögon användas även ihop med modellflygplanet.