Följande medlemmar finns med i projektgruppen:

Namn Ansvarsområde
Mattias Lager Projektledare
Henrik Abrahamsson Dokumentansvarig
Peter Carlson Komponentansvarig
Christoffer Bergkvist Testansvarig
Markus Landberg Leveransansvarig
Per Fagrell Designansvarig - Mjukvara
Fredrik Lindsten Designansvarig - Hårdvara
Martin Längkvist Presentationsansvarig
Samuel Nissilä Källström Informationsansvarig