FaS-Plan är ett CDIO-projekt vid ISY på Linköpings Tekniska Högskola.

Syftet med projektet är att utveckla ett positionerings- och styrsystem för ett flygande autonomt modellflygplan, ett så kallat "Unmanned Aerial Vehicle" (UAV).