Minröjningsbandvagn

 

Beskrivning

SAAB Bofors Dynamics i Linköping vill vidareutveckla en autonom minröjningsbandvagn. Projektet bygger på arbete som utförts av flera andra projektgrupper vid tidigare tillfällen. Detta projekt ska bygga vidare på dessa arbeten för att både utveckla ytterligare funktionalitet och förbättra prestandan hos systemet.


Syfte

Syftet med projektet är att utöka minröjningssystemet med ny funktionalitet och förbättra prestanda i navigering, positionering samt hinderdetektion. Målet är att det när projektet är genomfört ska vara möjligt att styra bandvagnen med hjälp av en handkontroll som komplement till den något klumpigare basstationen. Vidare ska systemets positionering vidareutvecklas för att uppnå en högre noggrannhet och bättre flexibilitet, och hinderhanteringen ska byggas ut så att fler typer av hinder kan hanteras och dessutom karteras.


Användning

Resultatet av projektet skall kunna användas vid den fortsatta utvecklingen av autonoma minröjningsbandvagnar hos kunden samt i kommande projektkurser på LiU.