Anton Petterson

Projektledare

Jonatan Ekström

Designansvarig

Johan Norén

Hårdvaruansvarig

Jesper Carlsson

Informationsansvarig

Simon Lind

Hinderansvarig

Jon Tjerngren

Navigationsansvarig

Marcus Rombach

Testansvarig

Emmeline Kemperyd

Dokumentansvarig