Göm meny

Forskarutbildning inom institutionen.

Forskningen bedrivs inom fyra huvudområden;
  • Reglersystem
  • Elektronik
  • Telekommunikation
  • Bildbehandling.
Utbildning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena;

Mer att läsa

Doktorandhandbok
Högskoleverkets doktorandhandbok.

Information och kurser

Datorseende, kurser
Kommunikationssystem, kurser
Datorteknik
Elektroniska Kretsar och System, kurser
Fordonssystem, kurser
Informationskodning, kurser
Reglerteknik, kurser

Informationsansvarig: Håkan Johansson
Senast uppdaterad: 2015-08-26