Göm meny

Forskarutbildning inom institutionen.

Forskningen bedrivs inom fyra huvudområden: Reglersystem, Elektronik, Telekommunikation och Bildbehandling. Forskningen präglas av aktivt deltagande i de ämnesmässiga forskningsfronterna, men också av strategiska samarbeten vilket bland annat manifesteras av att flera stora excellenscentra placerats vid institutionen. Forskarutbildningen har därför på ett naturligt sätt kunnat kombinera relevans och kvalité.

Utbildning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska Kretsar och System, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Mer att läsa

Doktorandhandbok
Högskoleverkets doktorandhandbok.

Information och kurser

Datorseende, kurser
Kommunikationssystem, kurser
Datorteknik
Elektroniska Kretsar och System, kurser
Fordonssystem, kurser
Informationskodning, kurser
Reglerteknik, kurser

Informationsansvarig: Håkan Johansson
Senast uppdaterad: 2015-05-25