Kurser
Göm meny

Forskarutbildningskurser och forskarskola

Obligatoriska forskarutbildningskurser

Fakulteten bestämmer vilka obligatoriska kurser, eller motsvarande kompetens, som krävs för alla forskarstuderande inom Tekniska fakulteten. På fakultetens sidor länkas även till andra institutioners kurser.

För alla forskarstuderande

  • Forskningsetik
  • Vetenskapsteori

För undervisande doktorander

  • Grundläggande kurs i högskolepedagogik, eller motsvarande dokumenterad kompetens, är obligatorisk för doktorande som undervisar i grundutbildningen.
Etikkursen är det bra att läsa i början av utbildningen. Metodikkursen ca ett år efter att man har påbörjat sina studier.

Obligatoriska kurser på Tekniska Högskolan (länk till Tekniska fakulteten, Linköpings universitet).

Varje inriktning kan ha egna obligatoriska kurser och rekommenderade kurser. Dessa finns angivna i ämnets allmänna studieplan.
Allmänna och individuella studieplaner information och länkar för forskarutbildning i Elektro- och Systemteknik.

Aktuellt kursutbud på ISY

Forskarutbildningskurser på ISY finns på respektive avdelnings webbsidor

Forskarskolor

Kurser och forskarstuderande anknutna till forskarskolan WASP Wallenberg Autonomous Systems Program.

Kurser som tidigare givits vid ISY - kontakta ansvarig vid intresse av speciell kurs.


Informationsansvarig: Håkan Johansson
Senast uppdaterad: 2017-01-23