Presentation

Målet med projektet var att ta fram en reglerteknisk lösning för landning av en autonom helikopter på en mobil plattform, t ex på ett fartyg.

Denna sida beskriver projektet i stora drag och innehåller vissa dokument hörande till projektet.

Projektet tillhör kursen TSRT71 Reglerteknisk Projektkurs på Linköpings Tekniska Högskola och var beställt av företaget CybAero.

         
Copyright © 2008, ISY, LiTH ::: Made by Esbjörn Blomquist