Dokument utgivna av projektgruppen:

Projektplanen v1.0

Kravspecifikation v1.0

Testplan v1.0

Tidsplan v1.0

Systemskiss v1.0

Designspecifikation v1.0

Technical Documentation v0.2

Efterstudie v1.0