Göm meny

Studentprojekt Bilder och grafik, projektkurs, CDIO
/Images and graphics, Project Course CDIO/

HT2018

GoPro Trails
Object Detection
Football Positioning
Classification of Satellite Maps
Visualisering av material- och råvaruflöden

HT 2017

3D Reconstruction
Biomedical imaging
ClimateSim
Medical imaging

Projekt HT 2015

Map Classification
Waterflow
How to train your Nao

Projekt HT 2014

Satellite Roadmapping

Projekt HT 2013

Robot safety
Kitchen occupation

Projekt HT 2012

Monocular outdoor 3D Reconstruction
Bin-picking of Computer Monitors
Game project
Robotdog
Multi-scale Digital Tomosynthesis Image Reconstruction
Ladybug

Projekt HT 2011

SiC Image analysis
Kinect Interactive Monitor

Projekt HT 2010

MultiTouch

Projekt HT 2009

OBS : Observatör av bridgespel.
OrVis3D : Visualisering av kryostatskivade organ.

Projekt VT 2008

FaceOff : Animation av ansikten som pratar.
Puck-O-Vision : En robot som spelar air hockey, styrd av en kamera.

Projekt VT 2007

OceanView : Förbättra visualiseringen av havsytor i flygsimulatorer.
EDGY : Bildförbättring av ultraljudsbilder.

Projekt VT 2006

MCIV : Via Matlab kopplas bildanalysprogrammet ITK samman med visualiseringsprogrammet VTK. Kan användas t.ex. för medicinsk bildanalys.
AMASE : Verktygslåda för skattning av egenrörelse hos en mobil robot med stereokameror.

Senast uppdaterad: 2019-03-04