Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSIU02
Datorteknik

Kursmaterial
0_ Kursinfo
1_ Huvudmaterial
2_ Laboration
3_ Lektion
4_ Examination
5_ Datablad
6_ Ovningsuppgifter
7_ Bredvidlasning

File name  Size  Last Modification Time
0_Kursinfo.pdf   86K 15 June 2018 11:30
1_Forelasning.pdf   2.9M 15 June 2018 11:30
1_UtdelatForel1.pdf   1.0M 15 June 2018 11:30
2_Hardvara.pdf   9.8M 15 June 2018 11:30
2_Lab1_IR.pdf   212K 15 June 2018 11:30
2_Lab2_Morse.pdf   612K 15 June 2018 11:30
2_Lab3_Digur.pdf   241K 15 June 2018 11:30
2_Lab4_Spel.pdf   1.4M 15 June 2018 11:30
4_Demolax.pdf   2.3M 15 June 2018 11:30
5_Atmega16.pdf   2.5M 15 June 2018 11:30
5_Avr_instr_set.pdf   646K 15 June 2018 11:30
6_AVRintro.s   3K 15 June 2018 11:30
6_Ovningsuppgifter.pdf   241K 15 June 2018 11:30
7_Hyfsakod.pdf   189K 15 June 2018 11:30
7_JSP.pdf   1.6M 15 June 2018 11:30
7_KFF.pdf   278K 15 June 2018 11:30
7_MorseiC.pdf   261K 15 June 2018 11:30
7_SDR.pdf   2.0M 15 June 2018 11:30
AtmelStudioIntro.mov   223.6M 05 April 2018 14:05
Dalia.mov   103.8M 05 April 2018 14:05
Tgb-modul.mov   60.8M 05 April 2018 14:05


Informationsansvarig: Michael Josefsson
Senast uppdaterad: 2018-04-06