Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSIU02
Datorteknik

Kursmaterial
0_ Kursinfo
1_ Huvudmaterial
2_ Laboration
3_ Lektion
4_ Examination
5_ Datablad
6_ Ovningsuppgifter
7_ Bredvidlasning

File name  Size  Last Modification Time
0_Kursinfo.pdf   86K 19 October 2018 11:18
1_Forelasning.pdf   2.9M 19 October 2018 11:18
1_UtdelatForel1.pdf   1.0M 19 October 2018 11:18
2_Hardvara.pdf   9.8M 19 October 2018 11:18
2_Lab1_IR.pdf   212K 19 October 2018 11:18
2_Lab2_Morse.pdf   612K 19 October 2018 11:18
2_Lab3_Digur.pdf   241K 19 October 2018 11:18
2_Lab4_Spel.pdf   1.4M 19 October 2018 11:18
2_Lab4_skal.asm   4K 08 March 2019 13:34
4_Demolax.pdf   2.3M 19 October 2018 11:18
5_Atmega16.pdf   2.5M 19 October 2018 11:18
5_Avr_instr_set.pdf   646K 19 October 2018 11:18
6_AVRintro.s   3K 19 October 2018 11:18
6_Ovningsuppgifter.pdf   242K 19 October 2018 11:18
7_Hyfsakod.pdf   188K 19 October 2018 11:18
7_JSP.pdf   1.7M 19 October 2018 11:18
7_KFF.pdf   278K 19 October 2018 11:18
7_MorseiC.pdf   261K 19 October 2018 11:18
7_SDR.pdf   2.0M 19 October 2018 11:18
AtmelStudioIntro.mov   223.6M 05 April 2018 14:05
Dalia.mov   103.8M 05 April 2018 14:05
Tgb-modul.mov   60.8M 05 April 2018 14:05

Kursen i Studieinfo

Informationsansvarig: Michael Josefsson
Senast uppdaterad: 2019-02-18