Kursinformation finns i studiehandboken Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSIU02 - Datorteknik för Ing/IP och IT

TSIU02/TSEA48
Datorteknik för Ing/IP och IT

Kursen har bytt till LISAM-sidor fr o m 2016. Dessa sidor kommer raderas med tiden.

Personer:
Examinator: Micke Josefsson (maila mj)
Laborationsansvarig: Olov Andersson (maila olov)
Studierektor: Tomas Svensson (maila tomass)

Omfattning:
Kursen består av 10 föreläsningar och en laborationsserie motsvararande 4 hp. Kursen examineras genom utförda och godkända laborationer. På kursen förekommer enbart betygen Godkänd eller Underkänd.

Kurserna TSIU02/TSEA48 är identiska så när som på de "vinjetter" som ingår i TSEA48. Vinjetterna kan ses som relativt fristående övningsuppgifter inför varje laboration. Vinjetterna delas ut separat till dessa studenter.


TSIU02/TSEA48 handlar om praktisk datorteknik från grunden. Här behandlas assemblerprogrammering, datorarktitektur och binär aritmetik. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs ett aktivt deltagande i föreläsningar, lektioner och framförallt laborationer. Det förutsätts att du har vissa kunskaper ur grundläggande digitalteknik, speciellt talsystem.

En stor del av kursen utgörs av laborationer, dessa är speciellt viktiga då det är dessa som är examinaerande. Speciellt viktigt är det att komma förberedd till laborationstillfället. Laborationerna utförs samtliga på processorn Motorola 68008 med kringkomponenter. Har du erfarenhet av assemblerprogrammering på någon annan processor underlättar det, men kursen förutsätter ingen som helst vana av processorer.

Laborationerna belyser viktiga begrepp i datorsystem på processornivå. Det kan handla om att läsa in yttre signaler (digitala som analoga) eller ansluta displayer m.m. Flera av dessa knep kommer att vara direkt tillämpbara i kursen Mikrodatorprojekt som du kan läsa senare.

Till kursen finns föreläsningsunderlag och laborationer att ladda ner. Se andra flikar på denna sida.

/Micke

Informationsansvarig: Michael Josefsson
Senast uppdaterad: 2013-09-20