Hide menu

TSIU02
Computer Hardware and Architecture

Om bokstavssallad finns filerna i Teams.

Gamla DALIA-kursen finns under pre_corona_kurs nedan.

OmLAX 19 augusti 2022 kl 13-15. Se Teams eller kontakta examinator.
Kursmaterial ARDUINO
0_ Kursinfo
1_ Huvudmaterial
2_ Laboration
3_ Lektion
4_ Examination
5_ Datablad
6_ Ovningsuppgifter
7_ Bredvidlasning
8_ Gamla labbar (om intresserad)

File name  Size  Last Modification Time
0_KursInformation.pdf   93K 31 October 2020 15:55
1_Forelasning.pdf   4.5M 31 October 2020 15:55
1_Forelasning4_JSP.pdf   1.6M 08 November 2020 15:34
1_Oversikt.pdf   742K 31 October 2020 15:55
1_UtdelatForel1.pdf   1.0M 01 November 2020 17:09
2_Hardvara.pdf   6.6M 31 October 2020 15:55
3_Kodgranskning.pdf   153K 14 December 2020 16:51
3_Lab_1-4.pdf   10.1M 10 May 2021 19:20
3_Lab_Morse.pdf   612K 24 November 2020 09:41
4_Ovningslax.pdf   144K 07 December 2020 15:43
5_ATMega328.pdf   8.1M 31 October 2020 15:56
5_Avr_instr_set.pdf   646K 31 October 2020 15:56
6_AVR-intro.asm   3K 31 October 2020 15:56
6_Ovningsuppgifter.pdf   656K 18 November 2020 18:47
7_DSP.pdf   2.0M 31 October 2020 15:56
7_Hyfsakod.pdf   188K 31 October 2020 15:56
7_MorseiC.pdf   261K 31 October 2020 15:56
7_MorseiForth.pdf   143K 31 October 2020 15:56
8_Gamla_Lab1.pdf   241K 31 October 2020 15:56
8_Gamla_Lab3.pdf   241K 31 October 2020 15:56
8_Gamla_Lab4.asm   5K 31 October 2020 15:56
8_Gamla_Lab4.pdf   1.5M 31 October 2020 15:56
AtmelStudioIntro.mov   223.6M 28 October 2020 10:26
pre_corona_kursen   4K 07 December 2020 15:48

Kursen i Studieinfo

Page responsible: Examinator
Last updated: 2022-08-08