Göm meny

TSEA82 Datorteknik D, TSEA57 Datorteknik I

Detta är en klassisk datorteknikkurs med fokus på assemblerprogrammering. Kursen handlar inte explicit om persondatorer men många begrepp i kursen är naturligtvis användbara i detta sammanhang också.

Kursen är en samläsning mellan D- och I-programmet.

Laborationerna är centrala i kursen och avhandlar grundläggande funktionalitet på låg nivå, såsom assemblerinstruktioner, subrutiner, binär aritmetik, stack, registeruppsättning, adresseringsmoder, I/O-funktionalitet, avbrott och A/D-omvandling.

Istället för tentamen så har kursen i slutet en s k LAX (LAbb-eXamination) där en mindre labb-uppgift ska utföras enskilt inom 90 minuter.

Kursansvarig: Anders Nilsson

Nyheter

  • 2021-09-20 : Om-lax sker 22/10 kl 13:15-14:45 i labsalen Grinden. Du som vill göra LAX MÅSTE kontakta examinator per mail, senast 19/10, och meddela vilken hårdvara du vill göra LAX:en på, dvs Dalia eller Arduino.


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-10-21