Göm meny

TSEA82 - Datorteknik D

OBSERVERA : DESSA SIDOR GÄLLER INTE LÄNGRE. KURSEN LIGGER NU I LISAM.

TSEA82 är en klassisk datorteknikkurs med fokus på assemblerprogrammering. En stor del av föreläsningarna avhandlar assemblerprogrammering men även binär aritmetik m m ingår.

Laborationerna är centrala i kursen och det är speciellt viktigt att komma väl förberedd till laborationstillfället för att hinna med labbuppgifterna. Antalet laborationstillfällen är av utrymmesbrist begränsade till ett tillfälle per laboration, dvs det finns inga extra laborationstillfällen. Istället för tentamen och dugga så har kursen i slutet en s k LAX (LAbb-eXamination) där en mindre labb-uppgift ska utföras enskilt inom två timmar.

Detta är ingen kurs som explicit handlar om persondatorer men många begrepp i kursen är naturligtvis användbara i detta sammanhang också.

Kursansvarig: Anders Nilsson

Nyheter

OM-LAX : 25 Augusti 2016 INSTÄLLD!

Ingen anmäld.

25 Augusti kl 9:00-11:00 kommer det att vara ett om-LAX-tillfälle i Bussen. OBSERVERA, man måste vara anmäld till detta tillfälle för att vara säker på att få plats. Anmälan sker genom att skicka ett mail till mig, Anders, senast 22/8 men helst så snart som möjligt.

OM-LAX : 8 januari 2016

8 januari kl 9:00-11:00 eller 13:00-15:00 kommer det att vara ett om-LAX-tillfälle i Bussen. Anmälan till om-LAX 8/1 2016

OM-LAX : 28 augusti 2015

28 augusti kl 9:00-11:00 kommer det att vara ett om-LAX-tillfälle i Bussen. OBSERVERA, man måste vara anmäld till detta tillfälle för att vara säker på att få plats. Anmälan sker genom att skicka ett mail till mig, Anders, senast 24/8 men helst så snart som möjligt.Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-08-23