Göm meny

TSEA82 Datorteknik D, TSEA57 Datorteknik I

Detta är en klassisk datorteknikkurs med fokus på assemblerprogrammering. Kursen handlar inte explicit om persondatorer men många begrepp i kursen är naturligtvis användbara i detta sammanhang också.

Kursen är en samläsning mellan D- och I-programmet.

Laborationerna är centrala i kursen och avhandlar grundläggande funktionalitet på låg nivå, såsom assemblerinstruktioner, subrutiner, binär aritmetik, stack, registeruppsättning, adresseringsmoder, I/O-funktionalitet, avbrott och A/D-omvandling.

Istället för tentamen så har kursen i slutet en s k LAX (LAbb-eXamination) där en mindre labb-uppgift ska utföras enskilt inom 90 minuter.

Kursansvarig: Anders Nilsson

Nyheter

  • 2019-10-01 : Om LAX2 kommer att kunna göras 1/11 kl 09:15-10:45. Anmälan till om-LAX:en sker genom att skriva upp sig på den lista som finns uppsatt på anslagstavlan mittemot labsalen Bussen. Det kommer vara möjligt att LAX-öva 28/10-31/10 i Bussen som då är upplåst mellan kl 09-15.

  • 2019-06-13 : Om-LAX1 kommer att kunna göras 22/8 kl 13:15-14:45 (i första hand) och 22/8 kl 15:15-16:45 (om första tillfället blir fulltecknat). Anmälan till Om-LAX:en sker genom att skriva upp sig på den lista som finns uppsatt på anslagstavlan mittemot labsalen Bussen. Det blir även en Om-LAX2 i oktober. Datum för detta bestäms senare.

  • 2019-03-11 : Flera har efterfrågat information om när LAX för kursomgång VT-2019 kommer att vara. Detta moment ingår inte i tenta-schemat (då det inte är en tenta) utan räknas som en examinarande laboration. Det kommer att finnas flera tillfällen att välja på, av vilka man ska gå på ett. Dessa kommer (högst sannolikt) att vara i vecka 22 (27-31 maj), dvs tenta-P. Dock bestäms exakta datum först efter samråd (via gallup eller likande) med kursdeltagarna en bit in i VT2. Mer information kommer när kursen börjar.

    Sedan kommer även finnas möjlighet till Om-LAX, under omtenta-P i augusti samt oktober.


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2019-10-01