Göm meny

TSEA82 Datorteknik D, TSEA57 Datorteknik I

Detta är en klassisk datorteknikkurs med fokus på assemblerprogrammering. Kursen handlar inte explicit om persondatorer men många begrepp i kursen är naturligtvis användbara i detta sammanhang också.

Kursen är en samläsning mellan D- och I-programmet.

Laborationerna är centrala i kursen och avhandlar grundläggande funktionalitet på låg nivå, såsom assemblerinstruktioner, subrutiner, binär aritmetik, stack, registeruppsättning, adresseringsmoder, I/O-funktionalitet, avbrott och A/D-omvandling.

Istället för tentamen så har kursen i slutet en s k LAX (LAbb-eXamination) där en mindre labb-uppgift ska utföras enskilt inom 90 minuter.

Kursansvarig: Anders Nilsson

Nyheter

  • 2018-10-02 : Om-LAX2 kommer att vara 30/10 kl 13:15 (om det blir fler än 15 kommer även kl 15:15 samma dag att användas). Anmälan görs genom att skriva upp sig på en lista vid anslagstavlan mittemot labsalen Bussen.
    LAX-övning kan göras i Bussen som kommer att vara upplåst i perioden 24/10-29/10 vardagar 09-15 och helger 09-11. Det går att sitta kvar i salen efter att dörren låsts.

  • 2018-06-12 : Om-LAX1 kommer att vara 23/8 kl 13:00 (om det blir fler än 15 kommer även kl 15:00 samma dag att användas). Anmälan görs genom att skriva upp sig på en lista vid anslagstavlan mittemot labsalen Bussen.
    LAX-övning kan göras i Muxen4 (Minnet) som kommer att vara upplåst i perioden 17/8-23/8 vardagar 09-15 och helger 09-11. Det går att sitta kvar i salen efter att dörren låsts.

  • 2018-04-25 : Anmälan till LAX är nu öppen fram till 23/5. Anmälan görs i Lisam, under "Lab-anmälan".


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-10-02