Göm meny

Distansarbete TSEA81

Följande information avser att visa hur man kan göra för att arbeta med laborationerna i kursen Datorteknik och realtidssystem på distans.

Logga in till en dator i Muxen

Förutom att logga in till en dator i Muxen är det också möjligt att arbeta på en egen Linux-dator, men det kräver då att man sätter upp en korrekt miljö för detta. Det kommer vi dock inte att gå igenom här.

På något sätt behöver man logga in till en dator i Muxen. Första steget är att logga in till LiU, andra steget är att sedan gå vidare till en dator i Muxen.

 1. Logga in till LiU. Detta kan göras på flera sätt:
  (A): Logga in med Thinlinc till thinlinc.edu.liu.se
  (B): Logga in med SSH (till ssh.edu.liu.se), via kommandorad från sin Linuxdator eller Mac, eller via en programvara i Windows, t ex MobaXterm
 2. Gå vidare till en dator i Muxen.
  Inloggad på LiU måsta man sedan gå vidare till någon dator i Muxen1 eller Muxen2. Det finns 16 datorer i Muxen1 och 16 datorer i Muxen2.
  Inloggning till en Muxen-dator sker genom att starta ett terminalfönster och skriva in ett ssh-kommando enligt följande:
  ssh -XC abcde123@muxenX-0YY.ad.liu.se
  
  där abcde123 byts ut mot eget Liu-id, och muxenX-0YY byts ut mot någon dator. Det skulle kunna se ut så här, för att t ex logga in på dator 007 i muxen2:

  Sedan är man inloggad på en dator i Muxen och där kan man arbeta vidare.

Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-11-05