Göm meny

TSEA52 - Digitalteknik

Kursansvarig: Mattias Krysander, Datorteknik, ISY, Linköpings Universitet

Telefon 073-270 18 25, Email: mattias.krysander@liu.se

Detta är hemsidan för kursen TSEA52 - Digitalteknik. Kursen består av två delar kopplade till examinationsmomenten LAB1 och LAB2.

LAB1 är en introduktion till digitalteknik som ges HT1 och samläses med kursen TSEA51 där all information om denna del kommer att publiceras.

LAB2 en laborationsorienterad fortsättning baserad på ett hårdvarubeskrivande språk VHDL samt programerbara kretsar. Denna del görs i HT2 och information om denna del kommer att ges nedan.

Ytterligare information om kursen finns att läsa i kursplan enligt LiTH:s studiehandbok.

Senaste nytt

 • 2019-05-24 Omlax i augusti: 28/8 9.00-11.00 i Grinden. Observera att laxen börjar prick! Anmälningslistor finns uppsatta på anslagstavlan utanför MUXEN under anmälningsperioden 24/5-27/8 kl 16.00. Övningskoppling erbjuds i Grinden. Dörren kommer vara upplåst i perioden 21/8-27/8 på vardagar kl 9-15. Det går att sitta kvar i salen efter att dörren låsts.
 • 2018-12-04 För komplettering av labserien kommer det anordnas ett extra labpass måndagen den 10/12 kl 13-17 i Grinden.
 • 2018-11-09 Omlaxar i januari blir
  • 15/1 15.00-17.00 Grinden
  • 18/1 15.00-17.00 Grinden
  Observera att laxarna börjar prick! Anmälningslistor finns uppsatta på glasrutan utanför Grinden under anmälningsperioden 9/11-14/1 16.00. Dörren till MUXEN4(MINNET) kommer vara upplåst i perioden 11/1-18/1 på vardagar kl 9-15 och på helgdagar kl 9-11. Det går att sitta kvar i salen efter att dörren låsts.
 • 2018-11-09: Inför den första föreläsningen kan ni om ni vill läsa igenom den första och eventuellt den andra uppgiften i VHDL-uppgifter och fundera på hur ni skulle lösa uppgifterna. Vi kommer att lösa dem tillsammans under föreläsningarna.
 • 2018-10-22: Information om kursen-delen i HT2 är under konstruktion.

Undervisning HT2

Undervisningen i HT2 består av 2 föreläsningar och en laboration som är fördelad på 3 ordinarie labpass och ett extrapass. Nedan beskrivs respektive aktivitet.

Föreläsningar

Föreläsningarna handlar om att bygga mindre digitala system. Ingen ny teori kommer att presenteras utan en stor del av föreläsningarna kommer ägnas åt att lösa större exempel. Detta för att illustrera arbetsgången i laborationen.

De två först uppgifterna i VHDL-uppgifter kommer att diskuteras under föreläsningarna. Som förberedelse kan man läsa uppgifterna och eventuellt skissa egna lösningar.

Laboration

I HT2 ingår en laboration som i omfattning liknar ett miniprojekt. Två uppgifter ska lösas uppgift 4.1 och en av uppgifterna 4.2 eller 4.3 i Labkompendium. Till uppgift 4.2 finns även två skelett-filer som ska användas en för att skapa beskrivningen av systemet Lab4_2.vhd samt en så kallad testbänk Lab4_2_tb.vhd för simulering. Hur dessa filer används står beskrivet i det avslutande avsnittet i labhandledningen.

Laborationen är indelad 3 pass om vardera 2 timmar. Dessa pass bokas på anmälningssidan och görs i grupper om 2 personer. Uppgifterna är omfattande och det krävs att en stor del av arbetet med uppgifterna sker mellan de schemalagda passen. Under dessa pass erbjuder handledning och examination. Kontroller examinationskraven beskrivna i labhandledningen.

En rekommenderad plan för laborationen:

 • Inför pass 1: Förbered blockschema för uppgift 4.1 och koda så långt som möjligt.
 • Pass 1: Handledning på design, kod och simulering på uppgift 4.1. Examination av simuleringsuppgift i uppgift 4.1.
 • Inför pass 2: Syntetisera uppgift 4.1 i Xilinx. Börja med blockschema och kod för den andra uppgiften.
 • Pass 2: Examination av uppgift 4.1. Handledning på den andra uppgiftens design, kod och simulering.
 • Inför pass 3: Provsyntetisera den andra uppgiften inför detta pass.
 • Pass 3: Examination av den andra uppgiften.
Ett avslutande 4 h restpass är schemalagt för eventuell komplettering. Under detta pass är det drop-in.

Kursmaterial

Här nedan listas kursmaterial för kursdelen i HT2.

Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2019-05-24