Göm meny

TSEA52 - Digitalteknik

Kursansvarig: Mattias Krysander, Datorteknik, ISY, Linköpings Universitet

Telefon 073-270 18 25, Email: mattias.krysander@liu.se

Detta är hemsidan för kursen TSEA52 - Digitalteknik. Kursen består av två delar kopplade till examinationsmomenten LAB1 och LAB2.

LAB1 är en introduktion till digitalteknik som ges HT1 och samläses med kursen TSEA51 där all information om denna del kommer att publiceras.

LAB2 en laborationsorienterad fortsättning baserad på ett hårdvarubeskrivande språk VHDL samt programerbara kretsar. Denna del görs i HT2 och information om denna del kommer att ges nedan.

Ytterligare information om kursen finns att läsa i kursplan enligt LiTH:s studiehandbok.

Senaste nytt

 • 2018-12-04 För komplettering av labserien kommer det anordnas ett extra labpass måndagen den 10/12 kl 13-17 i Grinden.
 • 2018-11-09 Omlaxar i januari blir
  • 15/1 15.00-17.00 Grinden
  • 18/1 15.00-17.00 Grinden
  Observera att laxarna börjar prick! Anmälningslistor finns uppsatta på glasrutan utanför Grinden under anmälningsperioden 9/11-14/1 16.00. Dörren till MUXEN4(MINNET) kommer vara upplåst i perioden 11/1-18/1 på vardagar kl 9-15 och på helgdagar kl 9-11. Det går att sitta kvar i salen efter att dörren låsts.
 • 2018-11-09: Inför den första föreläsningen kan ni om ni vill läsa igenom den första och eventuellt den andra uppgiften i VHDL-uppgifter och fundera på hur ni skulle lösa uppgifterna. Vi kommer att lösa dem tillsammans under föreläsningarna.
 • 2018-10-22: Information om kursen-delen i HT2 är under konstruktion.

Undervisning HT2

Undervisningen i HT2 består av 2 föreläsningar och en laboration som är fördelad på 3 ordinarie labpass och ett extrapass. Nedan beskrivs respektive aktivitet.

Föreläsningar

Föreläsningarna handlar om att bygga mindre digitala system. Ingen ny teori kommer att presenteras utan en stor del av föreläsningarna kommer ägnas åt att lösa större exempel. Detta för att illustrera arbetsgången i laborationen.

De två först uppgifterna i VHDL-uppgifter kommer att diskuteras under föreläsningarna. Som förberedelse kan man läsa uppgifterna och eventuellt skissa egna lösningar.

Laboration

I HT2 ingår en laboration som i omfattning liknar ett miniprojekt. Två uppgifter ska lösas uppgift 4.1 och en av uppgifterna 4.2 eller 4.3 i Labkompendium. Till uppgift 4.2 finns även två skelett-filer som ska användas en för att skapa beskrivningen av systemet Lab4_2.vhd samt en så kallad testbänk Lab4_2_tb.vhd för simulering. Hur dessa filer används står beskrivet i det avslutande avsnittet i labhandledningen.

Laborationen är indelad 3 pass om vardera 2 timmar. Dessa pass bokas på anmälningssidan och görs i grupper om 2 personer. Uppgifterna är omfattande och det krävs att en stor del av arbetet med uppgifterna sker mellan de schemalagda passen. Under dessa pass erbjuder handledning och examination. Kontroller examinationskraven beskrivna i labhandledningen.

En rekommenderad plan för laborationen:

 • Inför pass 1: Förbered blockschema för uppgift 4.1 och koda så långt som möjligt.
 • Pass 1: Handledning på design, kod och simulering på uppgift 4.1. Examination av simuleringsuppgift i uppgift 4.1.
 • Inför pass 2: Syntetisera uppgift 4.1 i Xilinx. Börja med blockschema och kod för den andra uppgiften.
 • Pass 2: Examination av uppgift 4.1. Handledning på den andra uppgiftens design, kod och simulering.
 • Inför pass 3: Provsyntetisera den andra uppgiften inför detta pass.
 • Pass 3: Examination av den andra uppgiften.
Ett avslutande 4 h restpass är schemalagt för eventuell komplettering. Under detta pass är det drop-in.

Kursmaterial

Här nedan listas kursmaterial för kursdelen i HT2.

Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2018-12-04