Göm meny

TSEA51 - Digitalteknik

Kursansvarig: Mattias Krysander, Datorteknik, ISY, Linköpings Universitet

Telefon +46-13-28 21 98, Email: mattias.krysander@liu.se

Detta är hemsidan för kursen TSEA51 - Digitalteknik som delvis samläses med kursen TDDC75 - Diskreta strukturer och TSEA52 - Digitalteknik. Den här sidan vänder sig till studenter som går TSEA51 och TSEA52. Ni som läser TDDC75 kan hitta information på TDDC75:s kurshemsida.

Information om kursen finns tillgänglig via länkar i menyn.

Senaste nytt

 • 2020-12-22 Examination av enstaka uppgifter

  I samband med omlaxen den 15/1 kommer det vara möjligt att komplettera enstaka uppgifter i lab 1 och 2 för att slutföra hel kurs. Vi öppnar en sal vid 13.15 och examinerar uppgiften efter laxens slut vid ca 15.15. Om ni är intresserade av komplettering vid detta tillfälle kontakta Olov Andersson.

 • 2020-12-11 Övningskoppling

  Dörren till Grinden kommer att vara uppställd 11/1-14/1 kl 9-17 för övningskoppling.

 • 2020-10-20 Omlax 1

  Anmälan till omlax 1 kommer öppnas 21/10 kl 8.00 på anmälan. Tre tillfällen kommer erbjudas:

  • Må 2/11 17.15-19.15 Grinden, Muxen 1
  • Ti 3/11 17.15-19.15 Grinden, Muxen 1
  • Fr 15/1 13.15-15.15 Grinden, Muxen 3
  Det går bara att anmäla sig på ett av de 3 passen för första omlax. Andra omlax kommer att ges i augusti.

 • 2020-10-16 VHDL-lab TSEA51, sista chansen

  Nu finns en tidsbokning/datorbokning uppe på anmälan. Där bokas en redovisningstid på 10 minuter och kopplad till varje redovisningstid finns även en anvisad dator. Datorn kan användas även före redovisningstiden för att förbereda redovisningen så att den löper smidigt under de avsatta 10 minutrarna. Detta pass är alltså uteslutande till för redovisning, dvs ingen handledning. Redovsning görs via kanalen "Sista chansen Torsdag 201022 kl 09-11" på Team_TSEA51_HT2020.

 • 2020-10-12 Extrapass, VHDL-lab för TSEA51

  Komplettering av lab 3 kommer ske 14/10 13-15 och 15-17. Bokning av dator är obligatoriskt och görs via anmälan.

 • 2020-10-07 Övningskoppling

  Övningskoppling sker på icke-schemalagd tid i salarna Grinden, Muxen 1 och Muxen 2. Det är viktigt att salen är helt tom och bänkarna städade 15 minuter före varje schemalagt tillfälle, tänk på era kamrater som ska genomföra den laborativa examinationen. Ni som inte går kursen i höst kan försöka bli insläppt av övningskopplande studenter samt att dörren till Grinden kommer vara öppen kl 9-11 10-11/10 och 17-18/10. Ni får sitta kvar efter kl 11 så länge ni vill.

 • 2020-10-01 Laxanmälan för studenter från tidigare år

  Anmälan till omlax i oktober är öppen på länken anmälan. Ni kommer förmodligen att behöva begära access till kursrummet innan ni gör anmälan.

 • 2020-09-28 Restlaborationer för årets studenter i TSEA51/TSEA52/TDDC75.

  Anmälan för att komplettera lab 1 och 2 öppnar kl 7.00 29/9 på länken anmälan. Anmäl er på "Kompletteringstillfälle avsedd för årets kurs".

 • 2020-09-16 Restlaborationer för studenter i TSEA22 och studenter som påbörjat TSEA51/TSEA52/TDDC75 2019 och tidigare.

  Anmälan för att komplettera lab 1 och 2 är nu öppen på länken anmälan. Ni kommer förmodligen att behöva begära access till kursrummet innan ni gör anmälan. Lab 3 och 4 kommer att kunna kompletteras först i HT2.

 • 2020-06-20 Andra omlax Tider och anmälan sker via lisam fram till starten av HT1. Laxarna går något senare i år eftersom Coronarestriktioner förhindrar salsförlagd examination i tentaperioden. Övningskoppling kommer ske i perioden 31/8-8/9 tiderna 9-18 på vardagar och 9-15 på helger då dörren till Grinden kommer att vara olåst. Det är bara anmälda till omLaxen som har får vistas i Grinden och det kommer bara finnas 8 labplattor i salen för att underlätta att hålla avstånd från varandra. Laxarna kommer gå den 9/9 och 10/9 i Grinden.
 • 2020-08-17 Kurshemsidan för HT 2020 är under uppbyggnad. Höstens föreläsningar kommer att blir på distans, lektionerna för årskurs 1 på campus, lektioner för högre årskurser på distans och laborationer i huvudsak på campus.

Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2020-12-22