Göm meny

TMEL08 - Eltekniska system

Elektriciteten som kraftkälla och informationsbärare är en förutsättning för att vårt moderna samhälle skall fungera. Kursen behandlar grunderna för dessa eltekniska system, både teoretiskt och praktiskt. De grundläggande elektronikkomponenterna tas upp liksom hur man med elektroteknikens hjälp kan mäta ett antal icke elektriska storheter. Efter genomgången kurs skall studenten ha förståelse för och förmågan att behandla elektrotekniska problemställningar i såväl hemmamiljö som i industrin. Den studerande skall därmed kunna:
  • Utföra beräkningar på lik- och växelströmsnät.
  • Förstå funktionen samt utföra enklare beräkningar på kopplingar av elektromagnetisk natur.
  • Tillämpa strukturerade metoder för analys och konstruktion av elektroniska kretsar.
  • Utföra mätningar av elektriska storheter som t.ex. spänning, ström och effekt.
  • Välja lämpliga givare och mätmetoder för att på elektrisk väg mäta icke elektriska storheter såsom varvtal, kraft, temperatur, tryck m.m.

Informationsansvarig: Sivert Lundgren
Senast uppdaterad: 2019-03-06