Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniksystem, Elektroniska komponenter, Fordonssystem,Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Titel: Selected Applications of Switched Capacitor Circuits
Respondent: Fahad Qazi
Avdelning: Elektroniska kretsar och system
Opponent: Prof. Henrik Sjöland, Lunds University
Handledare: Associate Prof. Jerzy Dabrowski
Datum: 2015-01-14
Tid: 13:15
Plats: Signalen, B-huset

Titel: Design of Integrated Building Blocks for the Digital/Analog Interface
Respondent: Niklas U. Andersson
Avdelning: Electroniksystem
Opponent: Prof. Timo Rahkonen, University of Oulu, Finland
Handledare: Prof. Mark Vesterbacka, Linköpings Universitet
Datum: 2015-01-16
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Licentiat framläggning

Titel: System Identification of an Engine-load Setup Using Grey-box Model
Respondent: Neda Nickmehr
Avdelning: Fordonssystem
Opponent: Professor Tomas McKelvey, Chalmers
Handledare: Jan Åslund, Linköpings Universitet
Datum: 2015-01-21
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2014-02-10