Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputationer

Titel: Optimal Control of Electrified Powertrains
Respondent: Martin Sivertsson
Avdelning: Fordonssystem
Opponent: Prof. Giorgio Rizzoni, OSU
Handledare: Lars Eriksson
Datum: 2015-06-05
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: Evaluation, Generation, and Transformation of Driving Cycles
Respondent: Peter Nyberg
Avdelning: Fordonssystem
Opponent: Prof. Richard Stobart, Loughborough University
Handledare: Prof. Lars Nielsen
Datum: 2015-06-10
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: Divide and Conquer: Distributed Optimization and Robustness Analysis
Respondent: Sina Khoshfetrat Pakazad
Avdelning: Reglerteknik
Opponent: Prof. Bo Bernhardsson, Lunds Universitet
Handledare: Prof. Anders Hansson, Dr. Anders Helmersson, Prof. Torkel Glad, Linköpings Universitet
Datum: 2015-06-11
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2015-05-25