Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Muhammad Fahim Ul Haque, doktorand i Datorteknik, försvarar sin avhandling "Pulse-Width Modulated RF Transmitters"
Opponent: Dr. Franz Dielacher, Infineon Technologies, Austria
Handledare: Docent Ted Johansson
Tid: 20170223, 13:15
Plats: John von Neuman, B-huset

Jonas Linder, doktorand i Reglerteknik, försvarar sin avhandling "Indirect System Identification for Unknown Input Problems: With Applications to Ships"
Opponent: Prof. Alexandre Sanfelice Bazanella, Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, Rio.
Handledare: Doc. Martin Enqvist, Prof. Fredrik Gustafsson
Tid: 20170308, 13:15
Plats: Visionen, B-huset

Senast uppdaterad: 2015-12-03