Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Ameya Bhide, doktorand Elektroniska kretsar och system, lägger fram sin doktorsavhandling "Design of High-Speed Time-Interleaved Delta-Sigma D/A Converters"
Opponent: Prof. José M. de la Rosa, Institute of Microelectronics of Seville (IOMSE), Spain
Datum: 2015-09-25
Tid: 13:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2015-06-25