Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputationer

Kristoffer Öfjäll, doktorand inom Datorseende försvarar sin avhandling med titel "Adaptive Supervision Online Learning for Vision Based Autonomous Systems".
Opponent: Prof. Kostas Daniilidis university of Pennsylvania, Philadelphia
Handledare: Prof. Michael Felsberg
Tid: 20160520, kl 9:00
Plats: Visionen, B-huset.

Antonios Pitarokoilis, doktorand inom Kommunikationssystem försvarar sin avhandling med titel "Phase Noise and Wideband Transmission in Massive MIMO".
Opponent: Prof. Gerhard Kramer, Technische Universität Munich, Germany
Handledare: Prof. Erik G. Larsson
Tid: 20160602, kl 13:15
Plats: Visionen, B-huset.

Kristoffer Lundahl, doktorand inom Fordonssystem försvarar sin avhandling med titel "Models and Critical Maneuvers for Road Vehicles".
Opponent: Professor Timothy Gordon, School of Engineering, University of Lincoln, Lincoln, UK
Handledare: Prof. Lars Nielsen
Tid: 20160610, kl 10:15
Plats: Planck, F-huset.

Vaheed Nezhadali, doktorand inom Fordonssystem försvarar sin avhandling med titel "Modeling and Optimal Control of Heavy Duty Powertrains".
Opponent: Professor Giorgio Rizzoni, Ohio State University, Columbus, OH, USA
Handledare: Prof. Lars Eriksson
Tid: 20160617, kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset.

Senast uppdaterad: 2015-12-03