Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniksystem, Elektroniska komponenter, Fordonssystem,Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Licentiat framläggningar

Titel: Graybox Modelling of Ships Using Indirect Input Measurements
Respondent: Jonas Linder
Avdelning: Reglerteknik
Opponent: Dr. Magnus Mossberg, Karlstad Universitet
Handledare: Dr. Martin Enqvist, Linköpings Universitet, Prof. Fredrik Gustafsson, Linköpings Universitet och Dr. Johan Sjöberg, Linköpings Universitet/Volvo Construction Equipment
Datum: 2014-10-31
Tid: 10:15-12:00
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2014-02-10