Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Kairang Chen, doktorand i Elektroniska Kretsar och System, försvarar sin avhandling "Energy-Efficient Data Converters for Low-Power Sensors"
Opponent: Prof. Ana Rusu, KTH
Handledare: Prof. Atila Alvandpour
Tid: 20170112, 13:15
Plats: John von Neuman, B-huset

Manon Kok, doktorand i Reglerteknik, försvarar sin avhandling "Probabilistic modeling for sensor fusion using inertial measurements"
Opponent: Eric Foxlin, Fitbit
Handledare: Prof. Thomas Schön, Uppsala University
Bihandledare: Prof. Fredrik Gustafsson, Linköping University, Dr. Jeroen Hol, Xsens Technologies
Tid: 20170113, 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Marcus Wallenberg, doktorand i datorseende, försvarar sin avhandling "Embodied Visual Object Recognition"
Opponent: Ass. prof. Aleš Ude, Jožef Stefan Institute, Ljubljana
Handledare: Doc. Per-Erik Forssén
Tid: 20170120, 13:00
Plats: Visionen, B-huset

Senast uppdaterad: 2015-12-03