Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputationer

Andréas Karlsson, doktorand inom datorteknik försvarar sin avhandling med titel "Design of Energy-Efficient High-Performance ASIP-DSP platforms".
Opponent: Professor Jarmo Takala, Tampere University of Technology, Finland
Handledare: Professor Dake Liu
Tid: 20160907, kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset.

Licentiat presentation

Christopher Mollén, doktorand i kommunikationssystem, presenterar sin licentiatavhandling "Om massiv-MIMO-basstationer med enkel hårdvara".
Opponent: Prof. Josef Nosseki, Münchens tekniska universitet
Handledare: Prof. Erik G. Larsson
Examinator: Prof. Robert Forschheimer
Tid: 20160902, 10:15
Plats: Algoritmen, B-huset

Senast uppdaterad: 2015-12-03