Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniksystem, Elektroniska komponenter, Fordonssystem,Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Titel: Complexity and Power Reduction in Digital Delta-Sigma Modulators
Respondent: Nadeem Afzal
Avdelning: Elektroniksystem
Opponent: Prof. Michael Peter Kennedy, Electrical and Electronic Engineering, University College Cork, Ireland
Handledare: Universitetslektor J Jacob Wikner, Linköpings Universitet
Datum: 2015-01-29
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Licentiat framläggning

Titel: Circuit Design for All-Digital Frequency Synthesizers
Respondent: Muhammad Touqir Pasha
Avdelning: Elektroniska kretsar och system
Opponent: Dr. Darius Jakonis, Acreo Swedish ICT AB
Handledare: Prof. Mark Vesterbacka
Datum: 2015-01-30
Tid: 13:15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: On High-Speed Digital-to-Analog Converters and Semi-Digital FIR Filters
Respondent: Mohammad Reza Sadeghifar
Avdelning: Elektroniska kretsar och system
Opponent: Dr. Robert Hägglund, Fingerprint Cards AB
Handledare: Universitetslektor J Jacob Wikner, Linköpings Universitet
Datum: 2015-02-13
Tid: 10:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2014-02-10