Göm meny

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniska kretsar och system, Fordonssystem, Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Xavier Llamas doktorand i fordonssystem presenterar sin avhandling "Modeling and Control of EGR on Marine Two-Stroke Diesel Engines"
Opponent: Reader Gerasimos Theotokatos, Maritime Safety Research Centre, Department of Naval architecture, Ocean & Marine Engineering, University of Strathclyde, Glasgow
Handledare: Professor Lars Eriksson
Tid: 20180323, 10:15
Plats: Ada Lovelace, ingång 25, B-huset

Senast uppdaterad: 2015-12-03