Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniksystem, Elektroniska komponenter, Fordonssystem,Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Disputation

Titel: Model Based Vehicle Level Diagnosis for Hybrid Electric Vehicles
Respondent: Christofer Sundström
Avdelning: Fordonssystem
Handledare: Prof. Lars Nielsen
Opponent: Prof. Mogens Blanke, Danmarks Tekniske Universitet
Datum och Tid: 2014-04-25, kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: Sensor Fusion and Control Applied to Industrial Manipulators
Respondent: Patrik Axelsson
Avdelning: Reglerteknik
Handledare: Prof. Mikael Norrlöf, Prof. Fredrik Gustafsson
Opponent: Prof. Paolo Rocco, Politecnico di Milano, Italy
Datum och Tid: 2014-05-09, kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset

Titel: Modeling and control of engine actuators and co-surge in turbocharged engines
Respondent: Andreas Thomasson
Avdelning: Fordonssystem
Handledare: Lars Eriksson
Opponent: Prof. Gianfranco Rizzo, University of Salerno
Datum och Tid: 2014-05-16, kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2014-02-10