Göm meny
ISY-LOGO

Välkommen till ISY!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.


B-house

Grundutbildning

Institutionen erbjuder cirka 100 olika kurser inom fyra grundutbildningsområden: Bild, Elektronik, Reglersystem och Telekommunikation.

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnesområdena: Datorseende, Datorteknik, Elektroniksystem, Elektroniska komponenter, Fordonssystem,Informationskodning, Kommunikationssystem och Reglerteknik.

Aktuellt

Licentiat framläggningar

Titel: Global Pose Estimation from Aerial Images - Registration with Elevation Models
Respondent: Bertil Grelsson
Avdelning: Datorseende
Handledare: Prof. Michael Felsberg
Opponent: Prof. Kalle Åström, Lunds Universitet
Datum och Tid: 2014-08-22, kl 13:15
Plats: Visionen, B-huset


Titel: Building Blocks for Low-voltage Analog-to-Digital Interfaces
Respondent: Prakash Harikumar
Avdelning: Elektroniksystem
Opponent: Tekn Dr Mikael Gustavsson, Signal Processing Devices AB
Datum och Tid: 2014-09-05, kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset


Senast uppdaterad: 2014-02-10