Bakgrund

Projektet har startats upp på initiativ av Torbjörn Crona och Pelle Carlbom på Saab Bofors Dynamics. Det ligger till grund för ett större projekt som kommer löpa över flera terminer. Slutmålet med projektet är att en autonom robot skall kunna förflytta sig i en utomhusmiljö med hjälp av sensorer som GPS, IMU, hjulodometer och kamera. Roboten ska även skicka bilder till en masterenhet och en 3D-miljö av dess omgivning ska slutligen byggas upp.


© Projekt Mobile Scout 2009 | Uppdaterad 2009-05-20