Per Henriksson
(Projektledare)
Hanna Nyqvist Jonas Rangsjö
(Dokumentansvarig)
Jonas Thellman John Hansson
(Informationsansvarig)
Viktor Deleskog
(Testansvarig)
Per Darnfors
(Designansvarig)