Startsida

Det här är hemsidan för det reglertekniska projektet "Autonom Bandvagn" som har utförts under höstterminen 2010.

Projektet är en del av kursen, TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, som ges av Institutionen för Systemteknik (ISY), Linköpings Universitet. Projektet har utförts på uppdrag av, och i samarbete med, SAAB Bofors Dynamics. Här kan du hitta information om hur projektet har gått från ett projektdirektiv till en färdig produkt.

scout