Göm meny

Avveckling ISYs datorsystem

Presentationen från ISY-fika 20180207.

Anställda-system

Organisation som hanterar klient-datorer är LiU-IT/ITE
Organisation som hanterar server-datorer är LiU-IT/ITI
Organisation som hanterar grundutbildningssystemet är LiU-IT/DRS

Klientdatorer

Linux

Linux-klienterna installeras med CentOS7 (i central regi).
Mer information angående installation.

Fillagring

Hemkatalog

Sökvägar till hemkatalog för Kalle Kula med Liuid=kalku12:

Linux (NFS): /home/kalku12

filer från ISY: /home/kalku12/MigratedFrom/ISY-fo/home

Windows (SMB): \\ad.liu.se\home\kalku12

filer från ISY:  \\ad.liu.se\home\kalku12\MigratedFrom\ISY-fo\home

MacOS (SMB): smb://ad.liu.se/home/kalku12

filer från ISY: smb://ad.liu.se/home/kalku12/MigratedFrom/ISY-fo/home

Projektkataloger

Linux (NFS): /liu/isy/xxx

Proj-katalogen ligger under ISY-mappen på sammarbetsfillagret ”\\ad.liu.se\liu\isy”, för att få access till denna mapp måste man vara med i gruppen ”isy-all” som populeras med alla anställda på ISY automatiskt genom HR-systemet.

Personer utanför ISY kan få åtkomst genom att kontoansvarige lägger till dess i någon av ”Associates”-grupperna.

Nobackup ligger under ”\\ad.liu.se\nobackup\i\ISY\” och även den kommer vara ägd av isy-all.

Kurs-kataloger, exempel för kursen TSXX12

Linux (NFS): /courses/TSXX12
Windows (SMB): \\ad.liu.se\edu\courses\TSXX12
MacOS (SMB): smb://ad.liu.se/edu/courses/TSXX12

Servrar/funktioner

Beräkningsservrar

Planering pågår. Arbetet påbörjas i samråd med berörd forskningsgrupp.

SVN-server (subversion)

ISYs subversionserver, svn.isy.liu.se kommer att avvecklas så småningom, men än finns ingen plan för det. Instruktioner för att flytta aktivt data till gitlab.liu.se kommer.

Webservrar

www.isy.liu.se och övriga webservrar kommer att förnyas i central infrastruktur men förväntas se ut som nu i stora drag.

Inloggningsserver

jala.ad.liu.se är ny inlggningsmaskin med CentOS 7.
Servern connect.fo.isy.liu.se kommer att finnas kvar med CentOS 6, men disk är monterad "read only", så den nya maskinen jala.ad.liu.se ska användas.

Övrigt

Grundutbildningssystem

Alla studenter och anställda kan logga in i datorsalar.

Remote/loginservrar

thinlinc.edu.liu.se
ssh.edu.liu.se

Senast uppdaterad: 2019-06-10