Autonoma robotar i samarbete

Ett samarbete mellan Institutionen för Systemteknik på Linköpings tekniska högskola och Saab Bofors dynamics.

Bakgrundsinformation

De två autonoma robotarna Freke och Gorm har konstruerats av examensarbetare, sommararbetare och teknologer i tidigare projekt på Saab Bofors Dynamics. Funktionalitet för kartering och styrning har då tagits fram. Freke och Gorm är nu två separata system som vart och ett kan kartera och skapa kartor i form av png-filer. En naturlig utveckling av systemen vore att de kunde kommunicera med varandra och samverka.

Projektets syfte och mål

Projektets syfte är att vidareutveckla SBD:s befintliga autonoma korridorsfordon så att de kan samverka. Projektets mål är att med utgång från tidigare projekt lägga till ny hård- och mjukvara för utökad funktionalitet. För att integrera Gorms och Frekes funktionalitet till ett samverkande system så har trådlös kommunikation införts. För att möjliggöra detta så har systemet dessutom utökats till att även innefatta en operatörsdator med tillhörande grafiskt gränssnitt och trådlös kommunikation. Det slutgiltiga målet har varit att Gorm skall kunna släppas iväg från en startposition i en begränsad omgivning för att kartera ett okänt område. På operatörens kommando skall Freke anropa Gorm, varefter Gorm returnerar sin karta och position. Med hjälp av denna information skall sedan Freke navigera sig fram till Gorm. Målet har även varit att Gorm respektive Freke skall kunna byta uppgifter gällande ovan nämnda scenario.

För mer information om kursen och ISY hänvisas till kursens hemsida.
Mer information om SBD finns på Saabs hemsida.