Projektinformation

Freke, Gorm och Odin

Freke och Gorm är två mobila robotar som kan användas för att kartera eller navigera i en statisk korridorsmiljö. Båda robotarna är utrustade med ultraljud- och hjulvinkelgivare för att kunna få en bild av omvärlden samt med en mikroprocessor för styrningen av motorerna. Robotarna kontrolleras med hjälp av en laptop som står på varje robot.

Kartering

Då Freke karterar sparas alla vägval t.ex. korsningar i form av noder. Allteftersom roboten karterar bygger den upp en karta av dessa noder. Denna nodkarta kan sedan skickas över nätverket till en navigerande robot.

Navigering

Då Gorm fått en nodkarta startar den och beräknar den kortaste vägen till Freke. Med hjälp av denna beräknade väg väljer Gorm rätt väg i varje nod för att komma till Freke

Operatörsdatorn Odin

Genom operatörsdatorn Odin kan en operatör på ett enkelt sätt konfigurera, övervaka och kontrollera hela systemet. Odin består bl.a. av ett grafiskt användargränssnitt som ritar ut den karterande robotens senaste nodkarta samt alla robotarnas skattade positioner. Dessutom kan en pixelkarta visas över det karterade området baserad på mätningar från ultraljudsensorerna och hjulvinkelgivarna. Utöver presentation av det grafiska användargränssnittet har Odin även en viktig roll som mellanhand vid kommunikationen mellan robotarna.

Kommunikation

All kommunikation över det trådlösa nätverket går genom ett gränssnitt som vi tagit fram under projektet. Detta gränssnitt har stöd för två olika kommunikationsstrukturer, aktivt och passivt läge. Aktivt läge innebär att Odin ansluter direkt till Freke och Gorm medan den i passivt läge endast är direkt ansluten till en robot som i sin tur är ansluten till den andra.

Modell

I projektet har även en modell för systemet utarbetats. I denna modell simuleras de fysiska robotarna vilket tillåter testning av systemet utan att använda de fysiska robotarna.

Här kan du hitta samma information iform av en poster.