2013-12-13

Vi har nu haft presentation både för beställare och SAAB. Det känns som att båda presentationerna har gått bra och vi är nöjda med vårt arbete. Den senaste veckan har arbetet mestadels varit inriktat på teknisk dokumentation, efterstudie och poster.

2013-12-02

BP5 godkänd

2013-11-24

Större delen av utförandefasen är nu klar och det börjar närma sig för demonstration av produkten. De flesta kraven är nu genomförda men det finns några kvar och ett fåtal som kommer att omförhandlas. En hel del testning återstår för att se att systemet blir tillräckligt robust.

2013-10-09

Designspecifikation godkänd (BP3)

2013-10-09

Testplan godkänd (BP3)

2013-09-19

Systemskiss godkänd (BP2)

2013-09-19

Projektplan godkänd (BP2)

2013-09-19

Kravspecifikation godkänd (BP2)