Om DCT-projektet

I detta projekt utvärderas prestandan hos en elektromekanisk DCT (dual clutch transmission). Det här är ett CDIO-projekt, och är en fortsättning på ett liknande projekt som genomfördes 2011 på Linköpings universitet. Projektet görs i sammarbete med Vicura AB.
Projektgruppen består av sju studenter från civilingenjörsprogrammen för teknisk fysik och elektroteknik samt maskinteknik. Samtliga studenter går sista året på respektive utbildning.

DCT

En DCT är en typ av växellåda som består av två uppsättningar av växellådor med varsin koppling. Momentet från motorn styrs till en av växellådorna i taget genom att endast den ena av kopplingarna är aktiva samtidigt. Eftersom någon av växellådorna alltid är inaktiv kan växel läggas i för denna låda under tiden som den andra växellådan överför moment mellan motor och hjul. Själva växlingen sker sedan genom att enbart byta vilken koppling som är aktiv, vilket minimerar växlingstiden. Växelsystem och kopplingarna sköts automatiskt via ett styrsystem vilket bidrar till snabba och komfortabla växlingar.
I figuren nedan ses en principskiss över en DCT.

Principskiss