i

Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSTE93 - Analog konstruktion

[Info in English is not available.]

Design och tillverkning av elektroniska system såsom audioförstärkare är ett område som kräver en bred kompetens. Förutom förståelse för tillämpningsområdet, t ex mekaniska egenskaper hos högtalare, behövs även kunskaper om förstärkarstrukturer och analoga filter. Dessutom behöver man ta hänsyn till de krav och begränsingar elektronikproduktion ger.

I denna kurs genomförs ett konstruktionsprojekt med inriktning mot analog elektronik, speciellt audioförstärkarsystem. Stor vikt läggs på ingejörsmässiga aspekter och konstruktion för produktion.


Informationsansvarig: J Jacob Wikner
Senast uppdaterad: 2015-12-21