Göm meny

TSTE17 - Systemkonstruktion, CDIO

Denna kurs ger en bättre förståelse för hur ett större system utvecklas iterativt med hjälp av modeller från hög abstraktionsnivå ned till en implementerbar nivå. Ett stort signalbehandlande system (digitala basbandsignalen i IEEE802.11a WLAN) studeras och modeller byggs för att slutligen implementera detta på en FPGA. Ett avancerat system för snabb prototypning baserat på Simulink används. Det hela drivs som ett stort projektarbete med hantering enligt LIPS porjektmodell.

Nyheter

2021-09-08: Föreläsning torsdag 9/9 10-12 handlar om LIPS och ges via zoom, mötesid 69607479766 passkod 391120. 2021-08-27: Första föreläsningen ges via zoom, mötesid 68051307114 passkod 811104.

Informationsansvarig: Kent Palmkvist
Senast uppdaterad: 2021-09-08