Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSTE05 - Elektronik och mätteknik

Denna kurs lägger en grund för vidare studier inom elektroteknik. Den behandlar analys av elektriska kretsar bestående av passiva komponenter, men även kretsar innehållande dioder, transistiorer och operationsförstärkare. Kursen avser även att ge kunskaper om de ingående komponenternas egenskaper och om enkla modeller för dessa komponenter.

I denna kurs använder vi LiUs nya lärplattform Lisam för kursinformation mm. Logga in här:

Du måste vara registrerad på kursen för att komma åt kursrummet i Lisam. Du hittar det i så fall via menyvalet "Mina kurser".

För gamla studenter

Gamla studenter som inte är godkända på kursen eller som vill få ett bättre betyg hämtar ut uppgifter från Mikael Olofsson, hus B, en trappa upp, korridor A, mellan ingångarna 27-29. Detta kan göras med varje år c:a en vecka in i läsperioden, då lektion 2 infaller. Inga speciella besökstider. I samband med det ordnar vi åtkomst av kursrummet i Lisam.


Informationsansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2016-09-07